សុរាសោណ្ឌ

KhmerEdit

EtymologyEdit

សុរា (soraa) + សោណ្ឌ (saon)

PronunciationEdit

Orthographic សុរាសោណ្ឌ
surāsoṇ̥ḍ
Phonemic សុ-រ៉ា សោណ
su-r″ā soṇ
WT romanisation soraa saon
(standard) IPA(key) /so.ˈraː saon/

NounEdit

សុរាសោណ្ឌ (soraa saon)

  1. alcoholic, drunk, drunkard

See alsoEdit