សំខ្យានុគ្រោះ

KhmerEdit

EtymologyEdit

សំខ្យា (sɑngkhyaa) +‎ អនុគ្រោះ (ʼɑnukrŭəh)

PronunciationEdit

Orthographic សំខ្យានុគ្រោះ
sṃk̥ʰyānug̥roḥ
Phonemic សង់-ខ្យា-នុ-គ្រោះ
sṅ´-k̥ʰyā-nu-g̥roḥ
WT romanisation sɑngkhyaanukrŭəh
(standard) IPA(key) /sɑŋ.kjaː.nu.krŭəh/

NounEdit

សំខ្យានុគ្រោះ (sɑngkhyaanukrŭəh)

  1. (linguistics) measure word, counter, classifier

See alsoEdit