ἀξιόπιστος

Ancient GreekEdit

EtymologyEdit

ἄξιος (áxios) +‎ πείθομαι (peíthomai, to trust) +‎ -ος (-os)

PronunciationEdit

 

AdjectiveEdit

ᾰ̓ξῐόπῐστος (axiópistosm or f (neuter ᾰ̓ξῐόπῐστον); second declension

 1. trustworthy
  • 349 BCE, Demosthenes, First Olynthiac 3:
   ἀξιόπιστος δ’ ἂν εἰκότως φαίνοιτο
   axiópistos d’ àn eikótōs phaínoito
   he would naturally appear trustworthy
  • 430 BCE – 354 BCE, Xenophon, Memorabilia 1.5.2:
   εἰ δ’ ἐπὶ τελευτῇ τοῦ βίου γενόμενοι βουλοίμεθά τῳ ἐπιτρέψαι ἢ παῖδας ἄρρενας παιδεῦσαι ἢ θυγατέρας παρθένους διαφυλάξαι ἢ χρήματα διασῶσαι, ἆρ’ ἀξιόπιστον εἰς ταῦθ’ ἡγησόμεθα τὸν ἀκρατῆ;
   ei d’ epì teleutêi toû bíou genómenoi bouloímethá tōi epitrépsai ḕ paîdas árrhenas paideûsai ḕ thugatéras parthénous diaphuláxai ḕ khrḗmata diasôsai, âr’ axiópiston eis taûth’ hēgēsómetha tòn akratê?
   If, coming on the end of life, we wanted to entrust to someone the teaching of our sons or the guarding of our daughters or the maintenance of our possessions, would we consider an immoderate man to be trustworthy enough for this?
  Synonym: πιστός (pistós)

DeclensionEdit

Further readingEdit