ἑλληνίζω

(Redirected from Ἑλληνίζω)

Ancient Greek edit

Etymology edit

From Ἕλλην (Héllēn, Greek) +‎ -ίζω (-ízō).

Pronunciation edit

 

Verb edit

ἑλληνίζω (hellēnízō)

 1. to speak or write Greek (especially correct Greek)
  1. to be Greek
  2. to speak common Greek (as opposed to the Attic dialect)
   • 316 BCE – 250 BCE, Posidippus Comicus, Harmost 28:
    σὺ μὲν ἀττικίζεις ... οἱ δ’ Ἕλληνες ἑλληνίζομεν
    sù mèn attikízeis ... hoi d’ Héllēnes hellēnízomen
    You speak Attic, but we Greeks speak Greek.
 2. to make Greek, Hellenize

Inflection edit

Derived terms edit

Related terms edit

References edit