See also: and

TranslingualEdit

Han characterEdit

(radical 167 +5, 10 strokes, cangjie input 金竹手人 (CHQO), 人心竹手人 (OPHQO), X金竹手人 (XCHQO))

 1. iron
 2. strong, solid, firm

ReferencesEdit

 • KangXi: not present, would follow Template:Han KangXi link, character 6
 • Hanyu Da Zidian: volume 6, page 4187, character 1
 • Unihan data for U+94C1

CantoneseEdit

HanziEdit

(traditional , Yale tit3)


KoreanEdit

HanjaEdit

(cheol) (hangeul , revised cheol, McCune-Reischauer ch'ŏl, Yale chel)


MandarinEdit

PronunciationEdit

HanziEdit

(traditional , Pinyin tiě (tie3), Wade-Giles t'ieh3)

CompoundsEdit

 • 磁铁
 • 铁案如山
 • 铁板
 • 铁板钉钉
 • 铁板一块
 • 铁笔
 • 铁壁铜墙
 • 铁饼
 • 铁杵磨成针
 • 铁窗
 • 铁锤
 • 铁打
 • 铁道
 • 铁钉
 • 铁定
 • 铁饭碗
 • 铁杆
 • 铁哥们儿
 • 铁工
 • 铁公鸡
 • 铁箍
 • 铁骨铮铮
 • 铁观音
 • 铁管
 • 铁轨
 • 铁棍
 • 铁锅
 • 铁汉
 • 铁合金
 • 铁壶
 • 铁画
 • 铁画银钩
 • 铁环
 • 铁灰
 • 铁活
 • 铁甲
 • 铁甲车
 • 铁甲舰
 • 铁将军
 • 铁匠
 • 铁军
 • 铁链
 • 铁流
 • 铁路
 • 铁马
 • 铁面无私
 • 铁鸟
 • 铁牛
 • 铁皮
 • 铁骑
 • 铁器时代
 • 铁钳
 • 铁锹
 • 铁桥
 • 铁青
 • 铁拳
 • 铁人
 • 铁纱
 • 铁砂
 • 铁石心肠
 • 铁树
 • 铁树开花
 • 铁水
 • 铁丝
 • 铁算盘
 • 铁索
 • 铁索桥
 • 铁塔
 • 铁蹄
 • 铁桶
 • 铁腕
 • 铁锨
 • 铁心
 • 铁锈
 • 铁则
 • 铁铮铮, 铁铮铮的
 • 铁证
 • 铁中铮铮
Last modified on 31 March 2014, at 14:57