Category:Unami nouns

Recent additions to the category
 1. piskèk
 2. nushhùkòn
 3. òs'hakame
 4. mushhàkw
 5. owikàn
 6. xkwekànkàn
 7. wëlàkwshia
 8. wëshkinkw
 9. wilano
 10. wtun
Oldest pages ordered by last edit
 1. skikw
 2. alankw
 3. mikwen
 4. mpi
 5. pemi
 6. pilaechëch
 7. sànkhikàn
 8. mënëpèkw
 9. mùxul
 10. Kètanëtuwit

» All languages » Unami language » Lemmas » Nouns

Unami terms that indicate people, beings, things, places, phenomena, qualities or ideas.