Template:table:colors/uk

Colors in Ukrainian · ко́льори (kólʹory) (layout · text)
     бі́лий (bílyj)      сі́рий (síryj)      чо́рний (čórnyj)
             черво́ний (červónyj); багряний (bahrjanyj)              ора́нжевий (oránževyj), помара́нчевий (pomaránčevyj); кори́чневий (korýčnevyj)              жо́втий (žóvtyj); бежевий (beževyj)
             сала́товий (salátovyj)              зеле́ний (zelényj)              смара́гдовий (smaráhdovyj), темно-зелений (temno-zelenyj)
             блакитно-зелений (blakytno-zelenyj); бірюзо́вий (birjuzóvyj)              блаки́тний (blakýtnyj), голубий (holubyj)              си́ній (sýnij)
             фіоле́товий (fiolétovyj); індиго (indyho)              малиновий (malynovyj); пу́рпуровий (púrpurovyj)              роже́вий (rožévyj)

The following documentation is automatically transcluded by the template {{table doc}}.

This template is a table cross-linking terms in Ukrainian. Use this template in the "See also" section of all the members of this table, and the title entry as well:

===See also===
{{table:colors/uk}}

This table in all languagesEdit

New languageEdit

Complete this box with the appropriate language code at the end, ex.: "en" for English.
Preloaded text: Template:table:colors new.


All tables with "table:" prefix in Ukrainian