sääliä

Contents

FinnishEdit

VerbEdit

sääliä

  1. to pity
    • Säälin häntä.
      • I pity her.

ConjugationEdit

Inflection of sääliä (Kotus type 61/sallia, no gradation)
indicative mood
present tense perfect
person positive negative person positive negative
1st sing. säälin en sääli 1st sing. olen säälinyt en ole säälinyt
2nd sing. säälit et sääli 2nd sing. olet säälinyt et ole säälinyt
3rd sing. säälii ei sääli 3rd sing. on säälinyt ei ole säälinyt
1st plur. säälimme emme sääli 1st plur. olemme säälineet emme ole säälineet
2nd plur. säälitte ette sääli 2nd plur. olette säälineet ette ole säälineet
3rd plur. säälivät eivät sääli 3rd plur. ovat säälineet eivät ole säälineet
passive säälitään ei säälitä passive on säälitty ei ole säälitty
past tense pluperfect
person positive negative person positive negative
1st sing. säälin en säälinyt 1st sing. olin säälinyt en ollut säälinyt
2nd sing. säälit et säälinyt 2nd sing. olit säälinyt et ollut säälinyt
3rd sing. sääli ei säälinyt 3rd sing. oli säälinyt ei ollut säälinyt
1st plur. säälimme emme säälineet 1st plur. olimme säälineet emme olleet säälineet
2nd plur. säälitte ette säälineet 2nd plur. olitte säälineet ette olleet säälineet
3rd plur. säälivät eivät säälineet 3rd plur. olivat säälineet eivät olleet säälineet
passive säälittiin ei säälitty passive oli säälitty ei ollut säälitty
conditional mood
present perfect
person positive negative person positive negative
1st sing. säälisin en säälisi 1st sing. olisin säälinyt en olisi säälinyt
2nd sing. säälisit et säälisi 2nd sing. olisit säälinyt et olisi säälinyt
3rd sing. säälisi ei säälisi 3rd sing. olisi säälinyt ei olisi säälinyt
1st plur. säälisimme emme säälisi 1st plur. olisimme säälineet emme olisi säälineet
2nd plur. säälisitte ette säälisi 2nd plur. olisitte säälineet ette olisi säälineet
3rd plur. säälisivät eivät säälisi 3rd plur. olisivat säälineet eivät olisi säälineet
passive säälittäisiin ei säälittäisi passive olisi säälitty ei olisi säälitty
imperative mood
present perfect
person positive negative person positive negative
1st sing. 1st sing.
2nd sing. sääli älä sääli 2nd sing. ole säälinyt älä ole säälinyt
3rd sing. sääliköön älköön säälikö 3rd sing. olkoon säälinyt älköön olko säälinyt
1st plur. säälikäämme älkäämme säälikö 1st plur. olkaamme säälineet älkäämme olko säälineet
2nd plur. säälikää älkää säälikö 2nd plur. olkaa säälineet älkää olko säälineet
3rd plur. säälikööt älkööt säälikö 3rd plur. olkoot säälineet älkööt olko säälineet
passive säälittäköön älköön säälittäkö passive olkoon säälitty älköön olko säälitty
potential mood
present perfect
person positive negative person positive negative
1st sing. säälinen en sääline 1st sing. lienen säälinyt en liene säälinyt
2nd sing. säälinet et sääline 2nd sing. lienet säälinyt et liene säälinyt
3rd sing. säälinee ei sääline 3rd sing. lienee säälinyt ei liene säälinyt
1st plur. säälinemme emme sääline 1st plur. lienemme säälineet emme liene säälineet
2nd plur. säälinette ette sääline 2nd plur. lienette säälineet ette liene säälineet
3rd plur. säälinevät eivät sääline 3rd plur. lienevät säälineet eivät liene säälineet
passive säälittäneen ei säälittäne passive lienee säälitty ei liene säälitty
Nominal forms
infinitives participles
active passive active passive
1st sääliä present säälivä säälittävä
long 1st2 sääliäkseen past säälinyt säälitty
2nd inessive1 sääliessä säälittäessä agent1, 3 säälimä
instructive säälien negative säälimätön
3rd inessive säälimässä 1) Usually with a possessive suffix.

2) Used only with a possessive suffix; this is the form for the third-person singular and third-person plural.
3) Does not exist in the case of intransitive verbs. Do not confuse with nouns formed with the -ma suffix.

elative säälimästä
illative säälimään
adessive säälimällä
abessive säälimättä
instructive säälimän säälittämän
4th nominative sääliminen
partitive säälimistä
5th2 säälimäisillään

Related termsEdit

Read in another language