See also: talu

LatvianEdit

AdjectiveEdit

tālu

 1. accusative singular masculine form of tāls
 2. instrumental singular masculine form of tāls
 3. genitive plural masculine form of tāls
 4. accusative singular feminine form of tāls
 5. instrumental singular feminine form of tāls
 6. genitive plural feminine form of tāls

AdverbEdit

tālu

 1. far, far away (at a large distance; adverbial form of tāls)
  skola atrodas tāluthe school is located far
  līdz pilsētai ir tāluit is far (from here) to the city
  tālu dzīvotto live far (away)
  strādāt tālu no mājāmto work far from home
  tālu aiz manis, smagu soļu mīta, čirkst grantsfar behind me, (someone) is treading (with) heavy steps, the gravel makes noise
  viņa vēlējas atrasties no šīs vietas simtiem kilometru tālushe wanted to be in those places hundreds of kilometers away
 2. far (such that a large distance is covered)
  tālu skrietto run far
  putni lido tāluthe birds fly far (away)
  bērni aizskŗejusi tāluthe children ran far
  aizvest tāluto take (something, someone) far (away)
  iet tālu mēžāto go far into the forest
  Jēkabam bija tālu jāiet: visam pagastam cauri, otrā pagasta malāJēkabs had to go far: through the entire parish, to the other side of the parish
  tālu, tālu pāri klusajam ezera līmenim aizskanēja dziesmafar, far beyond the quiet lake surface, a song was being sung
 3. far (perceivable over a large distance)
  ziemas dienās var skaidri un tālu dzirdētin winter days one can hear clear and far
  Ella izlēca no automašīnas un ņēmās māt ar roku, gan neticēdama, ka saimniece, vecs cilvēks, tik tālu varētu saskatītElla jumped out of the car and began waving her hand(s), not believing that the landlady, an old woman, could see that far
 4. far (spread, formed over a large distance)
  migla izplatījās tāluthe fog spread far
  koka zari bija izpletušies tāluthe tree branches had extended far
  upe pārplūdusi tāluthe river flooded far (= a large area)
 5. far, long (such that it separated from now by a large period of time)
  līdz eksāmeniem vēl tāluit is still far (= a long time) till the examns
  pavasaris vēl 'tāluspring is still far
  šodien zēni no tām dienām jau tik bezgala tālutoday the boys are so infinitely far from those days
 6. far (a lot, very much, so much)
  tālu izlasīta grāmataa book read far (= a large part of it was read)
  no šī laika viņu ceļš vienam no otra tālu atšķīrāsfrom that time their paths differed far (= a lot) from each other
  Didzis paklusām iesmējās: skat, cik tālu viņš jau aizdomājies!Didzis silently laughed: look how far (ahead) he had already thought!
  “bet vai tad tev skolā nekā nemācīja?” Ģirts izbrīnījies vaicāja... “es tik tālu netiku”, Artūrs skatījās pāri ezeram“but didn't anybody teach you at school?” Ģirts asked, surprised... “I didn't get that far”, Artūrs (said) looking out over the lake

PaliEdit

Alternative formsEdit

NounEdit

tālu m

 1. palate

Related termsEdit