если гора не идёт к Магомету, то Магомет идёт к горе

RussianEdit

PronunciationEdit

  • IPA(key): [ˈjes⁽ʲ⁾lʲɪ ɡɐˈra nʲɪ‿ɪˈdʲɵt k‿məɡɐˈmʲetʊ | ˌto məɡɐˈmʲet ɪˈdʲɵd ɡ‿ɡɐˈrʲe]
  • (file)

ProverbEdit

е́сли гора́ не идёт к Магоме́ту, то Магоме́т идёт к горе́ (jésli gorá ne idjót k Magométu, to Magomét idjót k goré)

  1. if the mountain won't come to Muhammad, then Muhammad must go to the mountain