Thai edit

Etymology edit

From (chɔ̌ɔ, six; sixth) +‎ ศก (sòk, year).

Pronunciation edit

Orthographicฉศก
t͡ɕʰ ɕ k
Phonemic
ฉอ-สก
t͡ɕʰ ɒ – s k
RomanizationPaiboonchɔ̌ɔ-sòk
Royal Institutecho-sok
(standard) IPA(key)/t͡ɕʰɔː˩˩˦.sok̚˨˩/(R)

Noun edit

ฉศก (chɔ̌ɔ-sòk)

  1. Lesser Era year whose final figure is six, as 1116, 1126, 1136, etc., being the sixth year in the decennial cycle.

See also edit

(Decennial cycle years) เอกศก (èek-gà-sòk), โทศก (too-sòk), ตรีศก (dtrii-sòk), จัตวาศก (jàt-dtà-waa-sòk), เบญจศก (been-jà-sòk), ฉศก (chɔ̌ɔ-sòk), สัปตศก (sàp-dtà-sòk), อัฐศก (àt-tà-sòk), นพศก (nóp-pá-sòk), สัมฤทธิศก (sǎm-rít-tí-sòk) (Category: th:Decennial cycle years)