ดูช้างให้ดูหาง ดูนางให้ดูแม่

ThaiEdit

EtymologyEdit

Literally, “When you look over an elephant, look at its tail; when you look over a girl, look at her mother.”

PronunciationEdit

Orthographicดูช้างให้ดูหาง ดูนางให้ดูแม่
ɗ ū d͡ʑ ˆ ā ŋ au h ˆ ɗ ū h ā ŋ    ɗ ū n ā ŋ au h ˆ ɗ ū æ m ˋ
Phonemic
ดู-ช้าง-ไห้-ดู-หาง ดู-นาง-ไห้-ดู-แม่
ɗ ū – d͡ʑ ˆ ā ŋ – ai h ˆ – ɗ ū – h ā ŋ    ɗ ū – n ā ŋ – ai h ˆ – ɗ ū – æ m ˋ
RomanizationPaiboonduu-cháang-hâi-duu-hǎang duu-naang-hâi-duu-mɛ̂ɛ
Royal Institutedu-chang-hai-du-hang du-nang-hai-du-mae
(standard) IPA(key)/duː˧.t͡ɕʰaːŋ˦˥.haj˥˩.duː˧.haːŋ˩˩˦.duː˧.naːŋ˧.haj˥˩.duː˧.mɛː˥˩/(R)

ProverbEdit

ดูช้างให้ดูหาง ดูนางให้ดูแม่ (duu-cháang-hâi-duu-hǎang duu-naang-hâi-duu-mɛ̂ɛ)

  1. (idiomatic) Like mother, like daughter.