ฯลฯ

ThaiEdit

Punctuation markEdit

ฯลฯ

  1. et cetera.
  2. (dated) fromto

Usage notesEdit

  1. Use it like etc in English. Read as ละ (lá) or และอื่น ๆ (lɛ́-ʉ̀ʉn-ʉ̀ʉn).
  2. Use it as ellipsis or dash between range, such as ก ฯลฯ ฮ. Read as ละถึง (lá-tʉ̌ng).

See alsoEdit