ເທວະ

PaliEdit

Alternative formsEdit

NounEdit

ເທວະ m

 1. Lao script form of deva (“god”)
  • 1943, Phaya Luang Maha Sena (Phouy), Learn fast to read Tham characters in Lao Texts [ແບບຣຽນໄວ ເຫຼັ້ມສອງ ຣຽນອ່ານໝັງສືທັມ ຂຽນເປັນພາສາບາລີ]‎[1] (PDF, in Lao), 2nd edition, Buddhist Institute, archived from the original on 1 April 2016, page 45:
   ອິຕິປິ ໂສ ພະຄະວາ* ອະຣະຫັງ ສັມມາສັມ-
   ພຸທໂທ຺ ວິຊຊາຈະຣະນ຺ະສັມປັນໂນ ສຸຄະໂຕ ໂລ-
   ກະວິທູ ອັນຸຕຕະໂຣ ປຸຣິສະທັມມະສາຣະຖິ ສັຕຖາ
   ເທວ* ມະນຸສສານັງ ພຸທໂທ຺ ພ຺ະຄະວາຕິ—
   itipi so bhaɡavā arahaṃ sammāsambuddho vijjācaraṇasampanno sugato lokavidū anuttaro purisadammasārathi satthā devamanussānaṃ buddho bhagavāti.
   Surely, he is a blessed one, an arahat, correctly and completely enlightened, endowed with knowledge and good behaviour, faring well, knowing the universe, an unequalled driver of men who need taming, teacher of gods and men, a buddha, the Blessed One.
   * Ought to be ພ຺ະຄະວາ & ເທວະ; transliteration and translation are as though spelt thus.

DeclensionEdit