လႄႈ

ShanEdit

PronunciationEdit

Etymology 1Edit

Cognate with Thai และ (lɛ́) or แล (lɛɛ), Lao ແລະ (), Northern Thai , Khün , (l̇ae), and Ahom 𑜎𑜦𑜧 ().

ConjunctionEdit

လႄႈ (lāae)

  1. and, and so

Etymology 2Edit

Cognate with Thai แล (lɛɛ), Lao ແລ (), Northern Thai , Khün , and (l̇ae).

ParticleEdit

လႄႈ (lāae)

  1. a particle as an imperative particle used after a verb phrase