ទ្រព្យ

KhmerEdit

EtymologyEdit

From Pre-Angkorian Old Khmer ទ្រវ្យ (dravya), from Sanskrit द्रव्य (dravya). Cognate with Thai ทรัพย์ (sáp).

PronunciationEdit

Orthographic ទ្រព្យ
d̥rb̥y
Phonemic ទ្រ័ប
d̥r˘p
WT romanisation trŏəp
(standard) IPA(key) /trŏəp/

NounEdit

ទ្រព្យ (trŏəp)

  1. asset; property; valuable; possession.
  2. wealth; richness.