ប្រព័ន្ធ

KhmerEdit

EtymologyEdit

From Sanskrit प्रबन्ध (prabandha). Doublet of ប្រពន្ធ (prɑpŭən).

PronunciationEdit

Orthographic ប្រព័ន្ធ
p̥rb˘n̥dʰ
Phonemic ប្រ-ពាន់
p̥r-bān´
WT romanisation prɑpŏən
(standard) IPA(key) /prɑ.ˈpŏən/

NounEdit

ប្រព័ន្ធ (prɑpŏən)

  1. system, network
  2. order
  3. cycle

VerbEdit

ប្រព័ន្ធ (prɑpŏən) (abstract noun ការប្រព័ន្ធ)

  1. to write poetry, compose
  2. to braid, plait, twist, weave, intertwine
  3. to tie in a knot