See also: 冬虫夏草

ChineseEdit

winter animal; insect summer; Xia (proper name)
 
grass; straw; draft (of a document); careless; rough; manuscript; hasty
trad. (冬蟲夏草)
simp. (冬虫夏草)
 
Wikipedia has an article on:

EtymologyEdit

Compare the similarly-structured Tibetan word དབྱར་རྩྭ་དགུན་འབུ (dbyar rtswa dgun 'bu).

PronunciationEdit


 • Mandarin
 • Cantonese
 • Min Nan
  • (Hokkien)
   • Pe̍h-ōe-jī: tang-thâng hēe-chháu / tong-thiông hā-chhó
   • Tâi-lô: tang-thâng hēe-tsháu / tong-thiông hā-tshó
   • IPA (Xiamen): /taŋ⁴⁴⁻²² tʰaŋ²⁴⁻²² hɛ²²⁻²¹ t͡sʰaʊ⁵³/, /tɔŋ⁴⁴⁻²² tʰiɔŋ²⁴⁻²² ha²²⁻²¹ t͡sʰo⁵³/
   • IPA (Quanzhou): /taŋ³³ tʰaŋ²⁴⁻²² hɛ⁴¹⁻²² t͡sʰaʊ⁵⁵⁴/, /tɔŋ³³ tʰiɔŋ²⁴⁻²² ha⁴¹⁻²² t͡sʰo⁵⁵⁴/
   • IPA (Zhangzhou): /taŋ⁴⁴⁻²² tʰaŋ¹³⁻²² hɛ²²⁻²¹ t͡sʰaʊ⁵³/, /tɔŋ⁴⁴⁻²² tʰiɔŋ¹³⁻²² ha²²⁻²¹ t͡sʰo⁵³/
   • IPA (Taipei): /taŋ⁴⁴⁻³³ tʰaŋ²⁴⁻¹¹ hɛ³³⁻¹¹ t͡sʰaʊ⁵³/, /tɔŋ⁴⁴⁻³³ tʰiɔŋ²⁴⁻¹¹ ha³³⁻¹¹ t͡sʰo⁵³/
   • IPA (Kaohsiung): /taŋ⁴⁴⁻³³ tʰaŋ²³⁻³³ hɛ³³⁻²¹ t͡sʰaʊ⁴¹/, /tɔŋ⁴⁴⁻³³ tʰiɔŋ²³⁻³³ ha³³⁻²¹ t͡sʰɤ⁴¹/
  • (Teochew)
   • Peng'im: dang1 tang57 cao2
   • Pe̍h-ōe-jī-like: tang thâng hē tsháu
   • Sinological IPA (key): /taŋ³³⁻²³ tʰaŋ⁵⁵⁻¹¹ he¹¹ t͡sʰau⁵²/

NounEdit

冬蟲夏草

 1. caterpillar fungus (Ophiocordyceps sinensis)

SynonymsEdit