πŒ³π‰πŒΌπŒΎπŒ°πŒ½

Gothic edit

Etymology edit

From Proto-Germanic *dōmijanΔ….

Verb edit

πŒ³π‰πŒΌπŒΎπŒ°πŒ½ β€’ (dōmjan)

  1. to judge, to evaluate
  2. to deem, to consider

Conjugation edit

Class 1 weak
Infinitive πŒ³π‰πŒΌπŒΎπŒ°πŒ½
dōmjan
Indicative Present Past Present passive
1st singular πŒ³π‰πŒΌπŒΎπŒ°
dōmja
πŒ³π‰πŒΌπŒΉπŒ³πŒ°
dōmida
πŒ³π‰πŒΌπŒΎπŒ°πŒ³πŒ°
dōmjada
2nd singular πŒ³π‰πŒΌπŒ΄πŒΉπƒ
dōmeis
πŒ³π‰πŒΌπŒΉπŒ³πŒ΄πƒ
dōmidΔ“s
πŒ³π‰πŒΌπŒΎπŒ°πŒΆπŒ°
dōmjaza
3rd singular πŒ³π‰πŒΌπŒ΄πŒΉπŒΈ
dōmeiþ
πŒ³π‰πŒΌπŒΉπŒ³πŒ°
dōmida
πŒ³π‰πŒΌπŒΎπŒ°πŒ³πŒ°
dōmjada
1st dual πŒ³π‰πŒΌπŒΎπ‰πƒ
dōmjōs
πŒ³π‰πŒΌπŒΉπŒ³πŒ΄πŒ³πŒΏ
dōmidΔ“du
β€”
2nd dual πŒ³π‰πŒΌπŒΎπŒ°π„πƒ
dōmjats
πŒ³π‰πŒΌπŒΉπŒ³πŒ΄πŒ³πŒΏπ„πƒ
dōmidΔ“duts
β€”
1st plural πŒ³π‰πŒΌπŒΎπŒ°πŒΌ
dōmjam
πŒ³π‰πŒΌπŒΉπŒ³πŒ΄πŒ³πŒΏπŒΌ
dōmidΔ“dum
πŒ³π‰πŒΌπŒΎπŒ°πŒ½πŒ³πŒ°
dōmjanda
2nd plural πŒ³π‰πŒΌπŒ΄πŒΉπŒΈ
dōmeiþ
πŒ³π‰πŒΌπŒΉπŒ³πŒ΄πŒ³πŒΏπŒΈ
dōmidΔ“duΓΎ
πŒ³π‰πŒΌπŒΎπŒ°πŒ½πŒ³πŒ°
dōmjanda
3rd plural πŒ³π‰πŒΌπŒΎπŒ°πŒ½πŒ³
dōmjand
πŒ³π‰πŒΌπŒΉπŒ³πŒ΄πŒ³πŒΏπŒ½
dōmidΔ“dun
πŒ³π‰πŒΌπŒΎπŒ°πŒ½πŒ³πŒ°
dōmjanda
Subjunctive Present Past Present passive
1st singular πŒ³π‰πŒΌπŒΎπŒ°πŒΏ
dōmjau
πŒ³π‰πŒΌπŒΉπŒ³πŒ΄πŒ³πŒΎπŒ°πŒΏ
dōmidΔ“djau
πŒ³π‰πŒΌπŒΎπŒ°πŒΉπŒ³πŒ°πŒΏ
dōmjaidau
2nd singular πŒ³π‰πŒΌπŒΎπŒ°πŒΉπƒ
dōmjais
πŒ³π‰πŒΌπŒΉπŒ³πŒ΄πŒ³πŒ΄πŒΉπƒ
dōmidΔ“deis
πŒ³π‰πŒΌπŒΎπŒ°πŒΉπŒΆπŒ°πŒΏ
dōmjaizau
3rd singular πŒ³π‰πŒΌπŒΎπŒ°πŒΉ
dōmjai
πŒ³π‰πŒΌπŒΉπŒ³πŒ΄πŒ³πŒΉ
dōmidΔ“di
πŒ³π‰πŒΌπŒΎπŒ°πŒΉπŒ³πŒ°πŒΏ
dōmjaidau
1st dual πŒ³π‰πŒΌπŒΎπŒ°πŒΉπ…πŒ°
dōmjaiwa
πŒ³π‰πŒΌπŒΉπŒ³πŒ΄πŒ³πŒ΄πŒΉπ…πŒ°
dōmidΔ“deiwa
β€”
2nd dual πŒ³π‰πŒΌπŒΎπŒ°πŒΉπ„πƒ
dōmjaits
πŒ³π‰πŒΌπŒΉπŒ³πŒ΄πŒ³πŒ΄πŒΉπ„πƒ
dōmidΔ“deits
β€”
1st plural πŒ³π‰πŒΌπŒΎπŒ°πŒΉπŒΌπŒ°
dōmjaima
πŒ³π‰πŒΌπŒΉπŒ³πŒ΄πŒ³πŒ΄πŒΉπŒΌπŒ°
dōmidΔ“deima
πŒ³π‰πŒΌπŒΎπŒ°πŒΉπŒ½πŒ³πŒ°πŒΏ
dōmjaindau
2nd plural πŒ³π‰πŒΌπŒΎπŒ°πŒΉπŒΈ
dōmjaiþ
πŒ³π‰πŒΌπŒΉπŒ³πŒ΄πŒ³πŒ΄πŒΉπŒΈ
dōmidΔ“deiΓΎ
πŒ³π‰πŒΌπŒΎπŒ°πŒΉπŒ½πŒ³πŒ°πŒΏ
dōmjaindau
3rd plural πŒ³π‰πŒΌπŒΎπŒ°πŒΉπŒ½πŒ°
dōmjaina
πŒ³π‰πŒΌπŒΉπŒ³πŒ΄πŒ³πŒ΄πŒΉπŒ½πŒ°
dōmidΔ“deina
πŒ³π‰πŒΌπŒΎπŒ°πŒΉπŒ½πŒ³πŒ°πŒΏ
dōmjaindau
Imperative
2nd singular πŒ³π‰πŒΌπŒ΄πŒΉ
dōmei
3rd singular πŒ³π‰πŒΌπŒΎπŒ°πŒ³πŒ°πŒΏ
dōmjadau
2nd dual πŒ³π‰πŒΌπŒΎπŒ°π„πƒ
dōmjats
2nd plural πŒ³π‰πŒΌπŒ΄πŒΉπŒΈ
dōmeiþ
3rd plural πŒ³π‰πŒΌπŒΎπŒ°πŒ½πŒ³πŒ°πŒΏ
dōmjandau
Present Past
Participles πŒ³π‰πŒΌπŒΎπŒ°πŒ½πŒ³πƒ
dōmjands
πŒ³π‰πŒΌπŒΉπŒΈπƒ
dōmiþs

Derived terms edit

Related terms edit