-άρα

See also: άρα, ἄρα, and ἆρα

GreekEdit

SuffixEdit

-άρα (-áraf

 1. added to nouns to give a augmentative form, expressing large size or affection:
  γυναίκα (gynaíka, woman) + ‎-άρα (-ára) → ‎γυναικάρα (gynaikára)
  πόδι (pódi, foot) + ‎-άρα (-ára) → ‎ποδάρα (podára)
  τρόμος (trómos, terror) + ‎-άρα (-ára) → ‎τρομάρα (tromára, extreme terror)
 2. added to female given names to give an augmentative form:
  Ελένη (Eléni, Helen) + ‎-άρα (-ára) → ‎Ελενάρα (Elenára)
 3. used to indicate a female person of an approximate age:
  είκοσι (eíkosi, twenty) + ‎-άρα (-ára) → ‎εικοσάρα (eikosára, twentysomething (woman/girl))
  σαράντα (saránta, forty) + ‎-άρα (-ára) → ‎σαραντάρα (sarantára, fortysomething (woman))
 4. used to indicate an approximate duration or quantity of something:
  εξήντα (exínta, sixty) + ‎-άρα (-ára) → ‎εξηντάρα (exintára, lasting sixty minutes/sixty of a certain item)
  τέσσερα (téssera, four) + ‎-άρα (-ára) → ‎τεσσάρα (tessára, about four)
 5. used to indicate an automobile engine size:
  χίλια (chília, thousand) + ‎-άρα (-ára) → ‎χιλιάρα (chiliára, (engine of) a thousand horsepower)

DeclensionEdit

AntonymsEdit

See alsoEdit