See also: caisg and Càisg

Scottish Gaelic

edit

Proper noun

edit

Caisg

  1. Easter
    e.g. tha Càisg a' tighinn - Easter is approaching
    e.g. fhathast air a cleachdadh aig a' Chàisg - still in use at Easter