Vietnamese

edit

Etymology

edit

bấy +‎ lâu.

Pronunciation

edit

Adverb

edit

bấy lâu

 1. for so long; from long ago
  • 2023 October 2, Đăng Duy Tân (lyrics and music), “Cắt đôi nỗi sầu [Cut the sorrow in half]”:
   Cắt đôi nỗi sầu
   Anh buông tay cắt đôi nỗi sầu
   Anh cắt đi cả bóng hình
   Anh mang theo bên mình bấy lâu
   Cut the sorrow in half
   I let go to cut the sorrow in half
   I even cut the silhouette
   That I've been carriyng with me for so long.
 2. since that time