Category:Vietnamese adverbs

Recent additions to the category
 1. đều
 2. hỗ
 3. vừa
 4. thình lình
 5. cách đây
 6. thỉnh thoảng
 7. bây giờ
 8. cực
 9. vậy
 10. như thế
Oldest pages ordered by last edit
 1. tất nhiên
 2. khoảng
 3. mãi mãi
 4. lôi thôi
 5. giờ đây
 6. gần như
 7. hầu như
 8. sớm
 9. còn
 10. vẫn

» All languages » Vietnamese language » Lemmas » Adverbs

Vietnamese terms that modify clauses, sentences and phrases directly.