Category:Vietnamese adverbs

Recent additions to the category
 1. trọn
 2. thực sự
 3. vốn
 4. tùy
 5. tuỳ
 6. tắt
 7. ngay lập tức
 8. vung
 9. đời đời
 10. hiện tại
Oldest pages ordered by last edit
 1. thỉnh thoảng
 2. bây giờ
 3. cách đây
 4. thình lình
 5. nhanh
 6. vân vân
 7. đâu
 8. ở đâu
 9. sao
 10. chỉ thôi

» All languages » Vietnamese language » Lemmas » Adverbs

Vietnamese terms that modify clauses, sentences and phrases directly.


Read in another language