Category:Vietnamese adverbs

Recent additions to the category
 1. ngay lập tức
 2. vung
 3. đời đời
 4. hiện tại
 5. tiên
 6. hung
 7. có lẽ
 8. gần đây
 9. lần lượt
 10. luôn luôn
Oldest pages ordered by last edit
 1. sâu
 2. cũng
 3. dữ
 4. hoài
 5. ít khi
 6. trái
 7. giờ đây
 8. bây giờ
 9. cả ngày
 10. im ỉm

» All languages » Vietnamese language » Lemmas » Adverbs

Vietnamese terms that modify clauses, sentences and phrases directly.


Read in another language