Category:Vietnamese adverbs

Recent additions to the category
 1. song
 2. tất
 3. mai
 4. vô ý
 5. dai
 6. đều
 7. hỗ
 8. vừa
 9. thình lình
 10. cách đây
Oldest pages ordered by last edit
 1. vân vân
 2. ở đâu
 3. đâu
 4. chỉ thôi
 5. bây giờ
 6. cách đây
 7. thỉnh thoảng
 8. không
 9. hiện tại
 10. ngon

» All languages » Vietnamese language » Lemmas » Adverbs

Vietnamese terms that modify clauses, sentences and phrases directly.