Category:Vietnamese adverbs

Recent additions to the category
 1. đơn phương
 2. tới bến
 3. song
 4. tất
 5. mai
 6. vô ý
 7. dai
 8. đều
 9. hỗ
 10. vừa
Oldest pages ordered by last edit
 1. trỏng
 2. lôi thôi
 3. giờ đây
 4. gần như
 5. hầu như
 6. sớm
 7. còn
 8. vẫn
 9. hoài
 10. từng

» All languages » Vietnamese language » Lemmas » Adverbs

Vietnamese terms that modify clauses, sentences and phrases directly.