Category:Vietnamese adverbs

Recent additions to the category
 1. mai
 2. vô ý
 3. dai
 4. đều
 5. hỗ
 6. vừa
 7. thình lình
 8. cách đây
 9. thỉnh thoảng
 10. bây giờ
Oldest pages ordered by last edit
 1. ào
 2. ở đâu
 3. đâu
 4. chỉ thôi
 5. bây giờ
 6. thỉnh thoảng
 7. cách đây
 8. ngon
 9. vì sao
 10. đột ngột

» All languages » Vietnamese language » Lemmas » Adverbs

Vietnamese terms that modify clauses, sentences and phrases directly.