Category:Vietnamese adverbs

Recent additions to the category
 1. trọn
 2. thực sự
 3. vốn
 4. tùy
 5. tuỳ
 6. tắt
 7. ngay lập tức
 8. vung
 9. đời đời
 10. hiện tại
Oldest pages ordered by last edit
 1. bây giờ
 2. cách đây
 3. thỉnh thoảng
 4. ngon
 5. vì sao
 6. thình lình
 7. đột ngột
 8. năng
 9. ít nhiều
 10. ít khi

» All languages » Vietnamese language » Lemmas » Adverbs

Vietnamese terms that modify clauses, sentences and phrases directly.


Read in another language