läpivärjätä

Contents

FinnishEdit

EtymologyEdit

läpi (through) + värjätä (to dye)

VerbEdit

läpivärjätä

  1. To pad (to imbue uniformly with a mordant).

ConjugationEdit

Inflection of läpivärjätä (Kotus type 73/salata, no gradation)
indicative mood
present tense perfect
person positive negative person positive negative
1st sing. läpivärjään en läpivärjää 1st sing. olen läpivärjännyt en ole läpivärjännyt
2nd sing. läpivärjäät et läpivärjää 2nd sing. olet läpivärjännyt et ole läpivärjännyt
3rd sing. läpivärjää ei läpivärjää 3rd sing. on läpivärjännyt ei ole läpivärjännyt
1st plur. läpivärjäämme emme läpivärjää 1st plur. olemme läpivärjänneet emme ole läpivärjänneet
2nd plur. läpivärjäätte ette läpivärjää 2nd plur. olette läpivärjänneet ette ole läpivärjänneet
3rd plur. läpivärjäävät eivät läpivärjää 3rd plur. ovat läpivärjänneet eivät ole läpivärjänneet
passive läpivärjätään ei läpivärjätä passive on läpivärjätty ei ole läpivärjätty
past tense pluperfect
person positive negative person positive negative
1st sing. läpivärjäsin en läpivärjännyt 1st sing. olin läpivärjännyt en ollut läpivärjännyt
2nd sing. läpivärjäsit et läpivärjännyt 2nd sing. olit läpivärjännyt et ollut läpivärjännyt
3rd sing. läpivärjäsi ei läpivärjännyt 3rd sing. oli läpivärjännyt ei ollut läpivärjännyt
1st plur. läpivärjäsimme emme läpivärjänneet 1st plur. olimme läpivärjänneet emme olleet läpivärjänneet
2nd plur. läpivärjäsitte ette läpivärjänneet 2nd plur. olitte läpivärjänneet ette olleet läpivärjänneet
3rd plur. läpivärjäsivät eivät läpivärjänneet 3rd plur. olivat läpivärjänneet eivät olleet läpivärjänneet
passive läpivärjättiin ei läpivärjätty passive oli läpivärjätty ei ollut läpivärjätty
conditional mood
present perfect
person positive negative person positive negative
1st sing. läpivärjäisin en läpivärjäisi 1st sing. olisin läpivärjännyt en olisi läpivärjännyt
2nd sing. läpivärjäisit et läpivärjäisi 2nd sing. olisit läpivärjännyt et olisi läpivärjännyt
3rd sing. läpivärjäisi ei läpivärjäisi 3rd sing. olisi läpivärjännyt ei olisi läpivärjännyt
1st plur. läpivärjäisimme emme läpivärjäisi 1st plur. olisimme läpivärjänneet emme olisi läpivärjänneet
2nd plur. läpivärjäisitte ette läpivärjäisi 2nd plur. olisitte läpivärjänneet ette olisi läpivärjänneet
3rd plur. läpivärjäisivät eivät läpivärjäisi 3rd plur. olisivat läpivärjänneet eivät olisi läpivärjänneet
passive läpivärjättäisiin ei läpivärjättäisi passive olisi läpivärjätty ei olisi läpivärjätty
imperative mood
present perfect
person positive negative person positive negative
1st sing. 1st sing.
2nd sing. läpivärjää älä läpivärjää 2nd sing. ole läpivärjännyt älä ole läpivärjännyt
3rd sing. läpivärjätköön älköön läpivärjätkö 3rd sing. olkoon läpivärjännyt älköön olko läpivärjännyt
1st plur. läpivärjätkäämme älkäämme läpivärjätkö 1st plur. olkaamme läpivärjänneet älkäämme olko läpivärjänneet
2nd plur. läpivärjätkää älkää läpivärjätkö 2nd plur. olkaa läpivärjänneet älkää olko läpivärjänneet
3rd plur. läpivärjätkööt älkööt läpivärjätkö 3rd plur. olkoot läpivärjänneet älkööt olko läpivärjänneet
passive läpivärjättäköön älköön läpivärjättäkö passive olkoon läpivärjätty älköön olko läpivärjätty
potential mood
present perfect
person positive negative person positive negative
1st sing. läpivärjännen en läpivärjänne 1st sing. lienen läpivärjännyt en liene läpivärjännyt
2nd sing. läpivärjännet et läpivärjänne 2nd sing. lienet läpivärjännyt et liene läpivärjännyt
3rd sing. läpivärjännee ei läpivärjänne 3rd sing. lienee läpivärjännyt ei liene läpivärjännyt
1st plur. läpivärjännemme emme läpivärjänne 1st plur. lienemme läpivärjänneet emme liene läpivärjänneet
2nd plur. läpivärjännette ette läpivärjänne 2nd plur. lienette läpivärjänneet ette liene läpivärjänneet
3rd plur. läpivärjännevät eivät läpivärjänne 3rd plur. lienevät läpivärjänneet eivät liene läpivärjänneet
passive läpivärjättäneen ei läpivärjättäne passive lienee läpivärjätty ei liene läpivärjätty
Nominal forms
infinitives participles
active passive active passive
1st läpivärjätä present läpivärjäävä läpivärjättävä
long 1st2 läpivärjätäkseen past läpivärjännyt läpivärjätty
2nd inessive1 läpivärjätessä läpivärjättäessä agent1, 3 läpivärjäämä
instructive läpivärjäten negative läpivärjäämätön
3rd inessive läpivärjäämässä 1) Usually with a possessive suffix.

2) Used only with a possessive suffix; this is the form for the third-person singular and third-person plural.
3) Does not exist in the case of intransitive verbs. Do not confuse with nouns formed with the -ma suffix.

elative läpivärjäämästä
illative läpivärjäämään
adessive läpivärjäämällä
abessive läpivärjäämättä
instructive läpivärjäämän läpivärjättämän
4th nominative läpivärjääminen
partitive läpivärjäämistä
5th2 läpivärjäämäisillään
Read in another language