Vietnamese edit

Pronunciation edit

Etymology 1 edit

(This etymology is missing or incomplete. Please add to it, or discuss it at the Etymology scriptorium.)

Adjective edit

tơi (, 𥯒, 𧛷)

 1. (of soil) friable
Derived terms edit
Derived terms

Etymology 2 edit

Possibly non-Sino-Vietnamese reading of Chinese (raincoat woven from straw or palm leaves, SV: thoa).

Noun edit

tơi (𥯒, , 𥵖, 𬕻)

 1. (dated, rare) palm-leaf coat
  • 15th century, Hồng Đức quốc âm thi tập (Collection of poems in our nation's language in the Hồng Đức era (1470 - 1497 CE)), folio 61a
   𨎠𦛋萌恾匝匝
   𨕭頭斤雪𤽸披披
   Trước cật mảnh tơi mang tướp tướp;
   Trên đầu cân tuyết trắng phau phau (phơ phơ).
   The palm-leaf coat, rent and torn, is on the loins worn;
   A catty of snow, spotless white, is on the head borne.
  • 2015, Đức Hùng, "Làng làm áo tơi tất bật mùa nắng nóng (The Palm-leaf-Coat-Making Village Busy During the Hot Sunny Season)" VnExpress
   Vợ chồng ông Sơn thường chia nhau mỗi người làm một công đoạn. Bà Cúc kết các lá lại với nhau, hoàn thành tấm tơi cơ bản. Ông Sơn đảm nhận việc may các đường chỉ và làm viền cổ tơi.
   Mr. Sơn and his wife often divide the labor between themselves, each handling a phase. Mrs. Cúc plaits the leaves together, basically finishing a palm-leaf coat. Mr. Sơn takes on the tasks of sewing the seams and hemming the palm-leaf coat’s neck.
Derived terms edit
Derived terms

Etymology 3 edit

From Etymology 2.

Noun edit

tơi

 1. (rare) palm whose leaves are used to make raincoats, conical hats, etc.
  • 2017, Đông Dương & Thanh Thắng, "Làm chổi tơi ở Quế Ninh (Making Tơi Brooms in Quế Ninh)" Báo Quảng Nam Online
   Theo người dân địa phương, cây tơi là loại cây lá cọ, họ cau, gần giống như cây kè nhưng thân và lá to hơn, mọc rất nhiều ở các vùng núi thuộc huyện Nông Sơn.
   According to the locals, the tơi tree is a kind of palm trees, belonging to the Arecaceae family, looking almost similar to the (saribus rotundifolius) tree yet having larger trunks and leaves, growing copiously in Nông Sơn suburban district's mountainous regions.