λανθάνω

Ancient GreekEdit

Alternative formsEdit

EtymologyEdit

From Proto-Indo-European *lh₂-n-dʰ-, nasal infix present of *leh₂-dʰ-, dental extension of *leh₂- (to be hidden, be covered).

PronunciationEdit

 

VerbEdit

λᾰνθᾰ́νω (lanthánō)

 1. (active) to escape notice
  1. (transitive) escape a person's notice
   • 385 BCE – 380 BCE, Plato, Symposium 219a:
    ἀλλ’, ὦ μακάριε, ἄμεινον σκόπει, μή σε λανθάνω οὐδὲν ὤν.
    all’, ô makárie, ámeinon skópei, mḗ se lanthánō oudèn ṓn.
    But look again, sweet friend, and see whether you are not deceived in me.
  2. (transitive) to do [+participle or rarely infinitive = something] without being noticed [+accusative = by someone]
  3. (intransitive) to do [+participle = something] without knowing it
   • 460 BCE – 420 BCE, Herodotus, Histories 1.44:
    ὁ Κροῖσος [] ἐκάλεε [] Δία [] ἐπίστιον, διότι οἰκίοισι ὑποδεξάμενος τὸν ξεῖνον φονέα τοῦ παιδὸς ἐλάνθανε βόσκων
    ho Kroîsos [] ekálee [] Día [] epístion, dióti oikíoisi hupodexámenos tòn xeînon phonéa toû paidòs elánthane bóskōn
    Croesus called on Zeus of the Hearth, because he received the guest into his house and, without knowing it, had been feeding the murderer of his son
 2. (active) to cause to forget [+genitive = something, someone]
  1. (in compounds, ἐκληθάνω (eklēthánō), ἐπιλήθω (epilḗthō), ἐπιλανθάνομαι (epilanthánomai))
  2. (Epic reduplicated aorist, λέλᾰθον)
   • 800 BCE – 600 BCE, Homer, Iliad 15.59–61:
    ὅφρα [] Ἕκτορα [] ὀτρύνῃσι μάχην ἐς Φοῖβος Ἀπόλλων
    αὖτις δ’ ἐμπνεύσῃσι μένος, λελάθῃ δ' ὀδυνάων
    αἳ νῦν μιν τείρουσι κατὰ φρένας
    hóphra [] Héktora [] otrúnēisi mákhēn es Phoîbos Apóllōn
    aûtis d’ empneúsēisi ménos, leláthēi d' odunáōn
    haì nûn min teírousi katà phrénas
    so that Phoebus Apollo can urge Hector to battle,
    breathe strength back into him, and make him forget the aches
    that now distress him in his mind
 3. (middle) to forget [+genitive = something, someone]
  • 6th century BC, Theognis of Megara, Elegies 1–2:
   Ὦ ἄνα, Λητοῦς υἱέ, Διὸς τέκος, οὔποτε σεῖο
   λήσομαι ἀρχόμενος οὐδ' ἀποπαυόμενος []
   Ô ána, Lētoûs huié, Diòs tékos, oúpote seîo
   lḗsomai arkhómenos oud' apopauómenos []
   O lord, Leto's son, Zeus's child [Apollo], I will never forget you in starting or ending [my song] []

ConjugationEdit

Related termsEdit

DescendantsEdit

ReferencesEdit


GreekEdit

EtymologyEdit

Inherited from Ancient Greek λανθάνω (lanthánō).

VerbEdit

λανθάνω (lantháno) (past —) found only in the present tense

 1. be latent, be dormant, be underlying

ConjugationEdit

This verb needs an inflection-table template.

Related termsEdit