Japanese

edit
Kanji in this term
あま
Grade: 1
かぜ
Grade: 2
kun'yomi

Etymology

edit

Derived from (あま) (ama, sky, heavens) + (tsu, Old Japanese possessive particle) + (かぜ) (kaze, wind).

Noun

edit

(あま)(かぜ) (ama tsu kaze

 1. wind blowing from the heavens
  • 905, Kokin Wakashū (book 17, poem 872; also Hyakunin Isshu, poem 12)
   (あま)(かぜ)(くも)(かよ)()()()ぢよをとめの姿(すがた)しばしとどめむ
   ama tsu kaze kumo no kayoiji fuki toji yo otome no sugata shibashi todomen
   (please add an English translation of this example)
  • 1205, Shin Kokin Wakashū (book 18, poem 1723), text here
   (あま)(かぜ)吹飯(ふけひ)(うら)にゐる(たづ)のなどか(くも)()にかへらざるべき
   ama tsu kaze Fukei-no-ura ni iru tazu no nado ka kumoi ni kaerazaru beki
   (please add an English translation of this example)

Derived terms

edit