Category:hy:Military

Recent additions to the category
 1. վերջապահ
 2. լեյտենանտ
 3. վաշտ
 4. դասակ
 5. սեպ
 6. լեզու
 7. պատյան
 8. զորավար
 9. այրուձի
 10. գնդակ
Oldest pages ordered by last edit
 1. զորապետ
 2. զորք
 3. զինվոր
 4. աղեղնավոր
 5. ական-ծուղակ
 6. քայլերթ
 7. զորավար
 8. վերջապահ
 9. զորահավաք
 10. սեպ

» All languages » Armenian language » All topics » Society » Military

Armenian terms related to the military.

Read in another language