Category:hy:Military

Recent additions to the category
 1. վերջապահ
 2. լեյտենանտ
 3. վաշտ
 4. դասակ
 5. սեպ
 6. լեզու
 7. պատյան
 8. զորավար
 9. այրուձի
 10. գնդակ
Oldest pages ordered by last edit
 1. վերջապահ
 2. զորապետ
 3. գնդակ
 4. այրուձի
 5. դասակ
 6. վաշտ
 7. լեյտենանտ
 8. աղեղնավոր
 9. ական-ծուղակ
 10. սպա

» All languages » Armenian language » All topics » Society » Military

Armenian terms related to the military.