Category:hy:Military

Recent additions to the category
 1. վերջապահ
 2. լեյտենանտ
 3. վաշտ
 4. դասակ
 5. սեպ
 6. լեզու
 7. պատյան
 8. զորավար
 9. այրուձի
 10. գնդակ
Oldest pages ordered by last edit
 1. զորք
 2. զորահավաք
 3. սեպ
 4. լեզու
 5. ճակատ
 6. վահան
 7. զինվոր
 8. պատյան
 9. գունդ
 10. աղեղնավոր

» All languages » Armenian language » All topics » Society » Military

Armenian terms related to the military.