Category:hy:Military

Recent additions to the category
 1. վերջապահ
 2. լեյտենանտ
 3. վաշտ
 4. դասակ
 5. սեպ
 6. լեզու
 7. պատյան
 8. զորավար
 9. այրուձի
 10. գնդակ
Oldest pages ordered by last edit
 1. զորք
 2. զորապետ
 3. գնդակ
 4. այրուձի
 5. զորահավաք
 6. սեպ
 7. լեզու
 8. վահան
 9. զինվոր
 10. պատյան

» All languages » Armenian language » All topics » Society » Military

Armenian terms related to the military.