See also: bang, bàng, bāng, băng, bằng, bảng, bǎng, and bång

Min NanEdit

Alternative formsEdit

EtymologyEdit

Abbreviation of the word 毋通 (m̄-thang), from () + (thang).

PronunciationEdit

VerbEdit

bâng (POJ)

  1. do not; don't
    Synonyms: (mài), (mài)
    Antonym: (thang)

See alsoEdit