Mandarin edit

Alternative forms edit

Romanization edit

hùn (hun4, Zhuyin ㄏㄨㄣˋ)

 1. Hanyu Pinyin reading of
 2. Hanyu Pinyin reading of
 3. Hanyu Pinyin reading of
 4. Hanyu Pinyin reading of
 5. Hanyu Pinyin reading of
 6. Hanyu Pinyin reading of
 7. Hanyu Pinyin reading of
 8. Hanyu Pinyin reading of
 9. Hanyu Pinyin reading of
 10. Hanyu Pinyin reading of
 11. Hanyu Pinyin reading of
 12. Hanyu Pinyin reading of
 13. Hanyu Pinyin reading of
 14. Hanyu Pinyin reading of
 15. Hanyu Pinyin reading of
 16. Hanyu Pinyin reading of 𬱢

Vietnamese edit

Pronunciation edit

Verb edit

hùn

 1. to pool, to all contribute
  • 2016, chapter 5, in Nguyễn Đức Vịnh, transl., Đừng nói chuyện với cô ấy, part I, NXB Phụ Nữ, translation of 别和她说话 by Yù Jǐn (Ngộ Cẩn):
   Đến năm 1992, Trần Kỳ Xí cùng mấy người bạn hùn vốn làm ăn khoảng nửa năm về các phụ phẩm nông nghiệp, []
   In 1992, Chén Qízhì and a few friends pooled money to do business in agricultural byproducts for about half a year, []