Open main menu
U+4FD2, 俒
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4FD2

[U+4FD1]
CJK Unified Ideographs
[U+4FD3]

TranslingualEdit

Han characterEdit

(radical 9, +7, 9 strokes, cangjie input 人十一山 (OJMU), composition)

ReferencesEdit

  • KangXi: page 104, character 26
  • Dai Kanwa Jiten: character 684
  • Dae Jaweon: page 221, character 10
  • Hanyu Da Zidian: volume 1, page 166, character 7
  • Unihan data for U+4FD2

ChineseEdit

simp. and trad.

Glyph originEdit

Characters in the same phonetic series () (Zhengzhang, 2003) 
Old Chinese
*kŋoːn, *kŋoːns
*kŋoːn, *ɦŋoːn, *ɦŋroːnʔ
*ŋkoːnʔ
*ŋkoːnʔ
*ŋ̊ʰoːnʔ, *ɦŋoːn, *ɦŋoːnʔ
*ŋoːn
*ŋoːn
*ŋoːn
*ŋoːn, *ŋoːns
*ŋoːn, *ŋon
黿 *ŋoːn, *ŋon
*ŋoːn
*ŋoːns
*ŋoːns
*ŋoːns
*ŋoːns
*ɦŋoːn
*ɦŋoːn
*ɦŋoːn, *ɦŋoːns
*ɦŋoːn, *ɦŋoːnʔ
*ɦŋoːn, *ɦŋons
*ɦŋoːnʔ, *ɦŋroːnʔ
*ɦŋoːnʔ
*ɦŋoːnʔ
*ŋroːn, *ŋroːn
*ɦŋroːnʔ
*ɦŋroːnʔ
*ŋon
*ŋon
*ŋon
*ŋon
*ŋon, *ŋonʔ
*ŋon, *ŋonʔ
*ɦŋuːn, *ɦŋuːns

PronunciationEditRime
Character
Reading # 1/2 2/2
Initial () (33) (33)
Final () (55) (55)
Tone (調) Level (Ø) Departing (H)
Openness (開合) Closed Closed
Division () I I
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/ɦuən/ /ɦuənH/
Pan
Wuyun
/ɦuon/ /ɦuonH/
Shao
Rongfen
/ɣuən/ /ɣuənH/
Edwin
Pulleyblank
/ɦwən/ /ɦwənH/
Li
Rong
/ɣuən/ /ɣuənH/
Wang
Li
/ɣuən/ /ɣuənH/
Bernard
Karlgren
/ɣuən/ /ɣuənH/
Expected
Mandarin
Reflex
hún hùn
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/2 2/2
No. 16155 16156
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
2 2
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*ɦŋuːn/ /*ɦŋuːns/

DefinitionsEdit

  1. to humiliate
  2. whole

JapaneseEdit

KanjiEdit

(uncommon “Hyōgai” kanji)

  1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.

ReadingsEdit


KoreanEdit

HanjaEdit

(heun) (hangeul , revised heun, McCune–Reischauer hŭn)

  1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.