Contents

FinnishEdit

(index ku)

VerbEdit

kutkuttaa

 1. to titillate (to stimulate or excite pleasantly)
 2. to tickle, more commonly kutittaa
 3. to itch, more commonly kutittaa (intransitive: to feel itchy; transitive: to cause to feel an itch)
  Sormiani kutkuttaa.
  My fingers itch.
  Tämä aine kutkuttaa sormiani.
  This stuff itches my fingers.
  This stuff makes my fingers itch.
 4. to itch for (to want or desire)
  Minua kutkuttaa ajatus siitä, että iskisin tämän kakun päin naamaasi.
  I'm itching for the thought of smashing this cake right against your face.

ConjugationEdit

Inflection of kutkuttaa (Kotus type 53/muistaa, tt-t gradation)
indicative mood
present tense perfect
person positive negative person positive negative
1st sing. kutkutan en kutkuta 1st sing. olen kutkuttanut en ole kutkuttanut
2nd sing. kutkutat et kutkuta 2nd sing. olet kutkuttanut et ole kutkuttanut
3rd sing. kutkuttaa ei kutkuta 3rd sing. on kutkuttanut ei ole kutkuttanut
1st plur. kutkutamme emme kutkuta 1st plur. olemme kutkuttaneet emme ole kutkuttaneet
2nd plur. kutkutatte ette kutkuta 2nd plur. olette kutkuttaneet ette ole kutkuttaneet
3rd plur. kutkuttavat eivät kutkuta 3rd plur. ovat kutkuttaneet eivät ole kutkuttaneet
passive kutkutetaan ei kutkuteta passive on kutkutettu ei ole kutkutettu
past tense pluperfect
person positive negative person positive negative
1st sing. kutkutin en kutkuttanut 1st sing. olin kutkuttanut en ollut kutkuttanut
2nd sing. kutkutit et kutkuttanut 2nd sing. olit kutkuttanut et ollut kutkuttanut
3rd sing. kutkutti ei kutkuttanut 3rd sing. oli kutkuttanut ei ollut kutkuttanut
1st plur. kutkutimme emme kutkuttaneet 1st plur. olimme kutkuttaneet emme olleet kutkuttaneet
2nd plur. kutkutitte ette kutkuttaneet 2nd plur. olitte kutkuttaneet ette olleet kutkuttaneet
3rd plur. kutkuttivat eivät kutkuttaneet 3rd plur. olivat kutkuttaneet eivät olleet kutkuttaneet
passive kutkutettiin ei kutkutettu passive oli kutkutettu ei ollut kutkutettu
conditional mood
present perfect
person positive negative person positive negative
1st sing. kutkuttaisin en kutkuttaisi 1st sing. olisin kutkuttanut en olisi kutkuttanut
2nd sing. kutkuttaisit et kutkuttaisi 2nd sing. olisit kutkuttanut et olisi kutkuttanut
3rd sing. kutkuttaisi ei kutkuttaisi 3rd sing. olisi kutkuttanut ei olisi kutkuttanut
1st plur. kutkuttaisimme emme kutkuttaisi 1st plur. olisimme kutkuttaneet emme olisi kutkuttaneet
2nd plur. kutkuttaisitte ette kutkuttaisi 2nd plur. olisitte kutkuttaneet ette olisi kutkuttaneet
3rd plur. kutkuttaisivat eivät kutkuttaisi 3rd plur. olisivat kutkuttaneet eivät olisi kutkuttaneet
passive kutkutettaisiin ei kutkutettaisi passive olisi kutkutettu ei olisi kutkutettu
imperative mood
present perfect
person positive negative person positive negative
1st sing. 1st sing.
2nd sing. kutkuta älä kutkuta 2nd sing. ole kutkuttanut älä ole kutkuttanut
3rd sing. kutkuttakoon älköön kutkuttako 3rd sing. olkoon kutkuttanut älköön olko kutkuttanut
1st plur. kutkuttakaamme älkäämme kutkuttako 1st plur. olkaamme kutkuttaneet älkäämme olko kutkuttaneet
2nd plur. kutkuttakaa älkää kutkuttako 2nd plur. olkaa kutkuttaneet älkää olko kutkuttaneet
3rd plur. kutkuttakoot älkööt kutkuttako 3rd plur. olkoot kutkuttaneet älkööt olko kutkuttaneet
passive kutkutettakoon älköön kutkutettako passive olkoon kutkutettu älköön olko kutkutettu
potential mood
present perfect
person positive negative person positive negative
1st sing. kutkuttanen en kutkuttane 1st sing. lienen kutkuttanut en liene kutkuttanut
2nd sing. kutkuttanet et kutkuttane 2nd sing. lienet kutkuttanut et liene kutkuttanut
3rd sing. kutkuttanee ei kutkuttane 3rd sing. lienee kutkuttanut ei liene kutkuttanut
1st plur. kutkuttanemme emme kutkuttane 1st plur. lienemme kutkuttaneet emme liene kutkuttaneet
2nd plur. kutkuttanette ette kutkuttane 2nd plur. lienette kutkuttaneet ette liene kutkuttaneet
3rd plur. kutkuttanevat eivät kutkuttane 3rd plur. lienevät kutkuttaneet eivät liene kutkuttaneet
passive kutkutettaneen ei kutkutettane passive lienee kutkutettu ei liene kutkutettu
Nominal forms
infinitives participles
active passive active passive
1st kutkuttaa present kutkuttava kutkutettava
long 1st2 kutkuttaakseen past kutkuttanut kutkutettu
2nd inessive1 kutkuttaessa kutkutettaessa agent1, 3 kutkuttama
instructive kutkuttaen negative kutkuttamaton
3rd inessive kutkuttamassa 1) Usually with a possessive suffix.

2) Used only with a possessive suffix; this is the form for the third-person singular and third-person plural.
3) Does not exist in the case of intransitive verbs. Do not confuse with nouns formed with the -ma suffix.

elative kutkuttamasta
illative kutkuttamaan
adessive kutkuttamalla
abessive kutkuttamatta
instructive kutkuttaman kutkutettaman
4th nominative kutkuttaminen
partitive kutkuttamista
5th2 kutkuttamaisillaan

SynonymsEdit

Derived termsEdit