vạch áo cho người xem lưng

Vietnamese edit

Pronunciation edit

  • (Hà Nội) IPA(key): [vajk̟̚˧˨ʔ ʔaːw˧˦ t͡ɕɔ˧˧ ŋɨəj˨˩ sɛm˧˧ lɨŋ˧˧]
  • (Huế) IPA(key): [vat̚˨˩ʔ ʔaːw˨˩˦ t͡ɕɔ˧˧ ŋɨj˦˩ sɛm˧˧ lɨŋ˧˧]
  • (Hồ Chí Minh City) IPA(key): [vat̚˨˩˨ ʔaːw˦˥ cɔ˧˧ ŋɨj˨˩ sɛm˧˧ lɨŋ˧˧] ~ [jat̚˨˩˨ ʔaːw˦˥ cɔ˧˧ ŋɨj˨˩ sɛm˧˧ lɨŋ˧˧]

Verb edit

vạch áo cho người xem lưng

  1. (literal) to pull one's shirt up so that people can see one's back
  2. (figurative) to air one's dirty laundry in public