Contents

RussianEdit

PronunciationEdit

AdverbEdit

ни хуя́ (ni xujá)

  1. (vulgar) jack shit, fuck all, nothing
    Они́ там ни хуя́ не де́лают.‎ ― Oní tam ni xujá ne délajut.They are doing jack shit there.
  2. (vulgar) no, not at all
    Пойдём туда́? — Ни хуя́!‎ ― Pojdjóm tudá? — Ni xujá!Shall we go there? — No fucking way!/Fuck no!
  3. (vulgar) wow, what the fuck! (expresses surprise or anger)
    Ну ни хуя́ себе́!‎ ― Nu ni xujá sebé!What the fuck!

SynonymsEdit