See also: จ้ะ

Eastern Lawa Edit

Pronunciation Edit

Noun Edit

จะ (caʼ)

 1. ashes.

Northern Thai Edit

Verb Edit

จะ (ca)

 1. (auxiliary) Alternative spelling of ᨧᩡ: will (auxiliary)
  • 2017, Wycliffe Bible Translators, พระคริสตธรรมคัมภีร์ [New Testament], →ISBN, Matthew i.21, page 4:
   มารีย์จะเกิดลูกป้อจาย เมื่อเกิดมาแล้วหื้อตั้งจื้อว่า ‘เยซู’ ย้อนว่าต้านจะจ้วยคนของต้านหื้อรอดป๊นบาปโต้ษ
   maa-rii kə̀ət lûuk pɔ̂ɔ-caai. mʉ̂ʉa kəət maa lɛ́ɛo, hʉ̂ʉ tâŋ cʉ̂ʉ wâa 'yeesuu' yɔ̂ɔn wâa tâan cûuai khon khɔ̂ɔŋ tâan hʉ̂ʉ rɔ̂ɔt pón bàap tôot
   Mary shall give birth to a male child. Once he has been born, you shall give him 'Jesus' as his name for the reason that it is he who shall help his people to escape from their sins.

Pali Edit

Alternative forms Edit

Particle Edit

จะ

 1. Thai script form of ca (and)

Thai Edit

Alternative forms Edit

Alternative forms

Etymology Edit

Compare Lao ຈະ (cha), ຈັກ (chak), ᦈᧅ (ṫsak).

Pronunciation Edit

Orthographic/Phonemicจะ
t͡ɕ a
RomanizationPaiboon
Royal Institutecha
(standard) IPA(key)/t͡ɕaʔ˨˩/(R)

Verb Edit

จะ ()

 1. (auxiliary) used to indicate a future tense: will; would; to be to; to be about to; to be going to; etc.
  พรุ่งนี้จะไปสวนสาธารณะ
  prûng-níi bpai sǔuan-sǎa-taa-rá-ná
  Tomorrow [I] will go to the park.

Adverb Edit

จะ ()

 1. almost; nearly.

Conjunction Edit

จะ ()

 1. used to introduce alternatives: whether; either; etc.