Open main menu

ChineseEdit

phonetic
trad. (佛羅里達)
simp. (佛罗里达)

PronunciationEdit


Proper nounEdit

佛羅里達

  1. () (Mainland China, Hong Kong) Florida (a state of the United States)
    美國佛羅里達大學宣布關閉孔子學院 [MSC, trad.]
    美国佛罗里达大学宣布关闭孔子学院 [MSC, simp.]
    Měiguó Běi Fóluólǐdá Dàxué xuānbù guānbì Kǒngzǐ Xuéyuàn. [Pinyin]
    The University of North Florida, United States, announces the closure of the Confucius Institute.

SynonymsEdit

Derived termsEdit