Open main menu

ChineseEdit

ocean; sea swallow (bird); surname; place name
simp. and trad.
(海燕)

PronunciationEditRime
Character
Reading # 1/1 2/2
Initial () (32) (34)
Final () (41) (85)
Tone (調) Rising (X) Departing (H)
Openness (開合) Open Open
Division () I IV
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/hʌiX/ /ʔenH/
Pan
Wuyun
/həiX/ /ʔenH/
Shao
Rongfen
/xɒiX/ /ʔɛnH/
Edwin
Pulleyblank
/həjX/ /ʔɛnH/
Li
Rong
/xᴀiX/ /ʔenH/
Wang
Li
/xɒiX/ /ienH/
Bernard
Karlgren
/xɑ̆iX/ /ʔienH/
Expected
Mandarin
Reflex
hǎi yàn

NounEdit

海燕

  1. any of the northern storm petrels (Hydrobatidae)
  2. (literary) swallow