See also:
U+7DDD, 緝
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7DDD

[U+7DDC]
CJK Unified Ideographs
[U+7DDE]

TranslingualEdit

Han characterEdit

(radical 120, +9, 15 strokes, cangjie input 女火口尸十 (VFRSJ), four-corner 26941, composition)

ReferencesEdit

 • KangXi: page 930, character 9
 • Dai Kanwa Jiten: character 27645
 • Dae Jaweon: page 1368, character 8
 • Hanyu Da Zidian (first edition): volume 5, page 3426, character 4
 • Unihan data for U+7DDD

ChineseEdit

trad.
simp.

Glyph originEdit

Phono-semantic compound (形聲, OC *sʰib): semantic (silk) + phonetic (OC *ʔsib, *sʰib).

Pronunciation 1Edit • Dialectal data
Variety Location
Mandarin Beijing /t͡ɕi³⁵/
/t͡ɕi⁵⁵/
Harbin /t͡ɕʰi⁴⁴/ ~邊兒
/t͡ɕi⁴⁴/ ~私
Tianjin /t͡ɕi⁵³/
Jinan /t͡ɕi²¹³/
Qingdao /t͡si⁵⁵/
Zhengzhou /t͡sʰi²⁴/
Xi'an /t͡ɕʰi²¹/
Xining /t͡ɕji⁴⁴/
Yinchuan /t͡ɕʰi¹³/ ~鞋口子
/t͡ɕi¹³/ 通~
Lanzhou /t͡ɕʰi¹³/
Ürümqi /t͡ɕi²¹³/
Wuhan /t͡ɕi²¹³/
Chengdu /t͡ɕi³¹/
/t͡ɕie³¹/
Guiyang /t͡ɕi²¹/
Kunming /t͡ɕi³¹/
Nanjing /t͡sʰiʔ⁵/
Hefei /t͡ɕʰiəʔ⁵/
Jin Taiyuan /t͡ɕʰiəʔ²/
Pingyao /t͡ɕʰiʌʔ¹³/
Hohhot /t͡ɕʰiəʔ⁴³/
Wu Shanghai /t͡ɕʰiɪʔ⁵/
Suzhou /t͡sʰiəʔ⁵/
Hangzhou /t͡ɕʰiəʔ⁵/
Wenzhou /t͡sʰai²¹³/
Hui Shexian /t͡sʰi²²/
Tunxi /t͡si⁵/
Xiang Changsha /t͡si²⁴/
Xiangtan /t͡sʰi²⁴/
Gan Nanchang /t͡ɕʰiʔ⁵/
Hakka Meixian /sip̚⁵/
Taoyuan
Cantonese Guangzhou /t͡sʰɐp̚⁵/
Nanning /t͡sʰep̚⁵⁵/
Hong Kong /t͡sʰɐp̚⁵/
Min Xiamen (Min Nan) /t͡sʰip̚³²/
Fuzhou (Min Dong) /t͡siʔ⁵/
Jian'ou (Min Bei) /t͡si²⁴/
Shantou (Min Nan) /t͡sʰip̚²/
Haikou (Min Nan) /siap̚⁵/
/tiap̚⁵/

Rime
Character
Reading # 1/1
Initial () (14)
Final () (141)
Tone (調) Checked (Ø)
Openness (開合) Open
Division () III
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/t͡sʰiɪp̚/
Pan
Wuyun
/t͡sʰip̚/
Shao
Rongfen
/t͡sʰjep̚/
Edwin
Pulleyblank
/t͡sʰip̚/
Li
Rong
/t͡sʰiəp̚/
Wang
Li
/t͡sʰĭĕp̚/
Bernard
Karlgren
/t͡sʰi̯əp̚/
Expected
Mandarin
Reflex
qi
Expected
Cantonese
Reflex
cap1
BaxterSagart system 1.1 (2014)
Character
Reading # 1/1
Modern
Beijing
(Pinyin)
Middle
Chinese
‹ tship ›
Old
Chinese
/*[tsʰ][ə]p/
English hem (a garment)

Notes for Old Chinese notations in the Baxter–Sagart system:

* Parentheses "()" indicate uncertain presence;
* Square brackets "[]" indicate uncertain identity, e.g. *[t] as coda may in fact be *-t or *-p;
* Angle brackets "<>" indicate infix;
* Hyphen "-" indicates morpheme boundary;

* Period "." indicates syllable boundary.
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/1
No. 10157
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
2
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*sʰib/

DefinitionsEdit

 1. to seize; to arrest; to chase after; to pursue (someone)
 2. to weave hempen thread
 3. to hem clothing

Pronunciation 2Edit • Dialectal data
Variety Location
Mandarin Beijing /t͡ɕi³⁵/
/t͡ɕi⁵⁵/
Harbin /t͡ɕʰi⁴⁴/ ~邊兒
/t͡ɕi⁴⁴/ ~私
Tianjin /t͡ɕi⁵³/
Jinan /t͡ɕi²¹³/
Qingdao /t͡si⁵⁵/
Zhengzhou /t͡sʰi²⁴/
Xi'an /t͡ɕʰi²¹/
Xining /t͡ɕji⁴⁴/
Yinchuan /t͡ɕʰi¹³/ ~鞋口子
/t͡ɕi¹³/ 通~
Lanzhou /t͡ɕʰi¹³/
Ürümqi /t͡ɕi²¹³/
Wuhan /t͡ɕi²¹³/
Chengdu /t͡ɕi³¹/
/t͡ɕie³¹/
Guiyang /t͡ɕi²¹/
Kunming /t͡ɕi³¹/
Nanjing /t͡sʰiʔ⁵/
Hefei /t͡ɕʰiəʔ⁵/
Jin Taiyuan /t͡ɕʰiəʔ²/
Pingyao /t͡ɕʰiʌʔ¹³/
Hohhot /t͡ɕʰiəʔ⁴³/
Wu Shanghai /t͡ɕʰiɪʔ⁵/
Suzhou /t͡sʰiəʔ⁵/
Hangzhou /t͡ɕʰiəʔ⁵/
Wenzhou /t͡sʰai²¹³/
Hui Shexian /t͡sʰi²²/
Tunxi /t͡si⁵/
Xiang Changsha /t͡si²⁴/
Xiangtan /t͡sʰi²⁴/
Gan Nanchang /t͡ɕʰiʔ⁵/
Hakka Meixian /sip̚⁵/
Taoyuan
Cantonese Guangzhou /t͡sʰɐp̚⁵/
Nanning /t͡sʰep̚⁵⁵/
Hong Kong /t͡sʰɐp̚⁵/
Min Xiamen (Min Nan) /t͡sʰip̚³²/
Fuzhou (Min Dong) /t͡siʔ⁵/
Jian'ou (Min Bei) /t͡si²⁴/
Shantou (Min Nan) /t͡sʰip̚²/
Haikou (Min Nan) /siap̚⁵/
/tiap̚⁵/

DefinitionsEdit

 1. to sew in close stitches

CompoundsEdit


JapaneseEdit

KanjiEdit

(uncommon “Hyōgai” kanji)

 1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.

ReadingsEdit


KoreanEdit

HanjaEdit

(jip, jeup) (hangeul , , revised jip, jeup, McCune–Reischauer chip, chŭp, Yale cip, cup)

 1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.

VietnameseEdit

Han characterEdit

: Hán Nôm readings: tập

 1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.

ReferencesEdit