Open main menu
U+8B13, 謓
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8B13

[U+8B12]
CJK Unified Ideographs
[U+8B14]

TranslingualEdit

Han characterEdit

(radical 149, +10, 17 strokes, cangjie input 卜口十月金 (YRJBC), four-corner 04681, composition)

  1. anger, rage

ReferencesEdit

  • KangXi: page 1175, character 8
  • Dai Kanwa Jiten: character 35809
  • Dae Jaweon: page 1639, character 25
  • Hanyu Da Zidian: volume 6, page 4007, character 11
  • Unihan data for U+8B13

ChineseEdit

simp. and trad.

Glyph originEdit

Characters in the same phonetic series () (Zhengzhang, 2003) 
Old Chinese
*tjels
*kʰriːn
*ʔriːn, *ʔljinʔ
*tiːn, *tʰiːns
*tiːn, *tʰiːns, *diːn
*tiːn
*tiːn, *tjinʔ
*tiːn
*tiːn
*tiːn
*tiːn
*tiːn
*tiːn
*tʰiːns, *tins
*diːn, *diːns, *tin, *tins
*diːn, *diːns
*diːn, *diːns
*diːn, *tjin
*diːn
*diːn, *tʰjin
*diːn
*tin, *tins
*tʰin, *ʔljinʔ, *tʰjin
*ʔljin
*tjin
*ʔljin, *ʔljinʔ
*tjin
*ʔljinʔ
*tʰjin
*tʰjin
*djins

PronunciationEditRime
Character
Reading # 1/1
Initial () (24)
Final () (43)
Tone (調) Level (Ø)
Openness (開合) Open
Division () III
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/t͡ɕʰiɪn/
Pan
Wuyun
/t͡ɕʰin/
Shao
Rongfen
/t͡ɕʰjen/
Edwin
Pulleyblank
/cʰin/
Li
Rong
/t͡ɕʰiĕn/
Wang
Li
/t͡ɕʰĭĕn/
Bernard
Karlgren
/t͡ɕʰi̯ĕn/
Expected
Mandarin
Reflex
chēn
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/1
No. 17080
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
1
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*tʰjin/
Notes

DefinitionsEdit

  1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.