Open main menu
U+9B21, 鬡
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9B21

[U+9B20]
CJK Unified Ideographs
[U+9B22]

TranslingualEdit

Han characterEdit

(radical 190, +14, 24 strokes, cangjie input 尸竹十心弓 (SHJPN), composition)

ReferencesEdit

  • KangXi: page 1457, character 8
  • Dai Kanwa Jiten: character 45606
  • Dae Jaweon: page 1988, character 28
  • Hanyu Da Zidian: volume 7, page 4537, character 5
  • Unihan data for U+9B21

ChineseEdit

trad.
simp. 𮫂
variant forms 𨲸

Glyph originEdit

Characters in the same phonetic series () (Zhengzhang, 2003) 
Old Chinese
*neːs, *neːŋʔ, *neːŋs
*rnaːŋ
*rnaːŋʔ
*rneːŋ
*rneːŋ
*rneːŋ
*rneːŋ
*rneːŋ
*neːŋ
*neːŋs
*neːŋs
*neːŋ
*neːŋ, *neːŋs
*neːŋ
*neːŋ, *neːŋʔ

Phono-semantic compound (形聲, OC *rneːŋ): semantic  + phonetic  (OC *neːŋ).

PronunciationEditRime
Character
Reading # 1/1
Initial () (12)
Final () (117)
Tone (調) Level (Ø)
Openness (開合) Open
Division () II
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/ɳˠɛŋ/
Pan
Wuyun
/ɳᵚæŋ/
Shao
Rongfen
/nɐŋ/
Edwin
Pulleyblank
/ɳəɨjŋ/
Li
Rong
/nɛŋ/
Wang
Li
/næŋ/
Bernard
Karlgren
/næŋ/
Expected
Mandarin
Reflex
néng
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/1
No. 9550
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
0
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*rneːŋ/

DefinitionsEdit

  1. Only used in 鬇鬡 (zhēngníng).