Category:Armenian vulgarities

Recent additions to the category
 1. քաքել
 2. շռել
 3. թափել
 4. սիկտիր
 5. գանդոն
 6. կլրտոց
 7. կլրտել
 8. ժաժ տալ
 9. ծայր
 10. թոխում
Oldest pages ordered by last edit
 1. գյոթ
 2. բոզի տղա
 3. գյոթվերան
 4. թոխում
 5. սիկտիրվել
 6. սիկտիր
 7. սիկտիրը քաշել
 8. սիկտիր անել
 9. սիկտիր ըլնել
 10. չաթլախ

» All languages » Armenian language » Terms by usage » Vulgarities

Armenian terms whose tone (rather than the meaning) is offensive to polite company.