Vietnamese

edit

Pronunciation

edit

Etymology 1

edit

Attested in Phật thuyết đại báo phụ mẫu ân trọng kinh (佛說大報父母恩重經) as 阿計 (MC 'a kejH) (modern SV: a kế), (MC kejH) (modern SV: kế) and 𤷍, phonetic (MC gi|ki) (modern SV: ).

Adjective

edit

gầy (𤷍, 𤻓, 𤼞)

  1. thin; skinny
    Synonyms: ốm, ròm, tóm, còi
See also
edit
Derived terms

Etymology 2

edit

Verb

edit

gầy

  1. (dialectal) Alternative form of gây (to cause)
See also
edit
Derived terms