See also: menstruó, menstrúo, and menstruò

Contents

ItalianEdit

LatinEdit

PronunciationEdit

VerbEdit

menstruō ‎(present infinitive menstruāre, perfect active menstruāvī, supine menstruātum); first conjugation

  1. I menstruate; have a monthly period

InflectionEdit

   Conjugation of menstruo (first conjugation)
indicative singular plural
first second third first second third
active present menstruō menstruās menstruat menstruāmus menstruātis menstruant
imperfect menstruābam menstruābās menstruābat menstruābāmus menstruābātis menstruābant
future menstruābō menstruābis menstruābit menstruābimus menstruābitis menstruābunt
perfect menstruāvī menstruāvistī menstruāvit menstruāvimus menstruāvistis menstruāvērunt, menstruāvēre
pluperfect menstruāveram menstruāverās menstruāverat menstruāverāmus menstruāverātis menstruāverant
future perfect menstruāverō menstruāveris menstruāverit menstruāverimus menstruāveritis menstruāverint
passive present menstruor menstruāris, menstruāre menstruātur menstruāmur menstruāminī menstruantur
imperfect menstruābar menstruābāris, menstruābāre menstruābātur menstruābāmur menstruābāminī menstruābantur
future menstruābor menstruāberis, menstruābere menstruābitur menstruābimur menstruābiminī menstruābuntur
perfect menstruātus + present active indicative of sum
pluperfect menstruātus + imperfect active indicative of sum
future perfect menstruātus + future active indicative of sum
subjunctive singular plural
first second third first second third
active present menstruem menstruēs menstruet menstruēmus menstruētis menstruent
imperfect menstruārem menstruārēs menstruāret menstruārēmus menstruārētis menstruārent
perfect menstruāverim menstruāverīs menstruāverit menstruāverīmus menstruāverītis menstruāverint
pluperfect menstruāvissem menstruāvissēs menstruāvisset menstruāvissēmus menstruāvissētis menstruāvissent
passive present menstruer menstruēris, menstruēre menstruētur menstruēmur menstruēminī menstruentur
imperfect menstruārer menstruārēris, menstruārēre menstruārētur menstruārēmur menstruārēminī menstruārentur
perfect menstruātus + present active subjunctive of sum
pluperfect menstruātus + imperfect active subjunctive of sum
imperative singular plural
first second third first second third
active present menstruā menstruāte
future menstruātō menstruātō menstruātōte menstruantō
passive present menstruāre menstruāminī
future menstruātor menstruātor menstruantor
non-finite forms active passive
present perfect future present perfect future
infinitives menstruāre menstruāvisse menstruātūrus esse menstruārī menstruātus esse menstruātum īrī
participles menstruāns menstruātūrus menstruātus menstruandus
verbal nouns gerund supine
nominative genitive dative/ablative accusative accusative ablative
menstruāre menstruandī menstruandō menstruandum menstruātum menstruātū

NounEdit

menstruō

  1. dative singular of menstruum
  2. ablative singular of menstruum

ReferencesEdit


PortugueseEdit

VerbEdit

menstruo

  1. First-person singular (eu) present indicative of menstruar