sexagesimo-quarto

English

edit

Etymology

edit

From Latin ablatives of sexāgēsimus (sixtieth) and quartus (fourth).

Noun

edit

sexagesimo-quarto (plural sexagesimo-quartos)

  1. (paper) A paper size, (1.87"-2.5" x 2.5"-3.125"), one sixty-fourth of a standard uncut flat sheet.
  2. (printing) A book size, (1.87"-2.5" x 2.5"-3.125"), corresponding to the paper size.

Synonyms

edit

See also

edit
English paper and book sizes
Latin folio quarto sexto octavo duodecimo sextodecimo octodecimo vicesimo-quarto trigesimo-secundo quadragesimo-octavo sexagesimo-quarto
ALA F Q   O D S T   Tt Fe Sf
height (cm) > 30 25-30 25-30 20-25 17.5-20 15-17.5 12.5-15 12.5-15 10-12.5 7.5-10 < 7.5
printers' folio quarto sixmo octavo twelvemo sixteenmo eighteenmo twenty-fourmo thirty-twomo forty-eightmo sixty-fourmo
abbrev. fo or f 4to 6to or 6mo 8vo 12mo 16mo 18mo 24mo 32mo 48mo 64mo
abbrev. 12º 16º 18º 24º 32º 48º 64º
<<   bigger       smaller   >>