λεξικόν

Ancient GreekEdit

EtymologyEdit

Attested at least since 9th century (Photios' Bibliotheca). Ellipsis of λεξικόν βιβλίον (lexikón biblíon, literally a book of or pertaining to words), formally a Neuter substantive of adjective λεξικός (lexikós), from λέξις (léxis, a saying, speech, word), from λέγω (légō, I speak), ultimately from Proto-Indo-European *leǵ- (to gather, collect).

PronunciationEdit

 

NounEdit

λεξῐκόν (lexikónn (genitive λεξῐκοῦ); second declension

 1. (Byzantine) lexicon, dictionary
  Οὗ τινος εὑρεθείη ἐν τῷ ἰδίῳ πίνακι διαγεγραμμένον ἕτερόν τι ἢ Γραφικὸν ἢ Λεξικὸν ἢ πρὸς ἀδελφὸν ἐπισταλτικόν, πλὴν οὗπερ ἐκμανθάνοι στιχηροῦ ἢ καθίσματος, ἀφοριζέσθω ἡμέραν μίαν.
  Hoû tinos heuretheíē en tôi idíōi pínaki diagegramménon héterón ti ḕ Graphikòn ḕ Lexikòn ḕ pròs adelphòn epistaltikón, plḕn hoûper ekmanthánoi stikhēroû ḕ kathísmatos, aphorizésthō hēméran mían.
  (please add an English translation of this usage example)

InflectionEdit

DescendantsEdit

Unsorted

AdjectiveEdit

λεξῐκόν (lexikón)

 1. inflection of λεξῐκός (lexikós):
  1. masculine accusative singular
  2. neuter nominative/accusative/vocative singular

ReferencesEdit