ஞாயிற்றுக்கிழமை

Tamil edit

Etymology edit

From ஞாயிறு (ñāyiṟu, Sun) +‎ கிழமை (kiḻamai, day), translates to 'Day of the Sun.'

Pronunciation edit

  • IPA(key): /ɲaːjɪrːʊkːɪɻɐmɐɪ̯/, [ɲaːjɪtrʊkːɪɻɐmɐɪ̯]

Noun edit

ஞாயிற்றுக்கிழமை (ñāyiṟṟukkiḻamai) (plural ஞாயிற்றுக்கிழமைகள்)

  1. Sunday; the first day of the week.
    Synonym: (colloquial) ஞாயிறு (ñāyiṟu)

Declension edit

ai-stem declension of ஞாயிற்றுக்கிழமை (ñāyiṟṟukkiḻamai)
Singular Plural
Nominative ஞாயிற்றுக்கிழமை
ñāyiṟṟukkiḻamai
ஞாயிற்றுக்கிழமைகள்
ñāyiṟṟukkiḻamaikaḷ
Vocative ஞாயிற்றுக்கிழமையே
ñāyiṟṟukkiḻamaiyē
ஞாயிற்றுக்கிழமைகளே
ñāyiṟṟukkiḻamaikaḷē
Accusative ஞாயிற்றுக்கிழமையை
ñāyiṟṟukkiḻamaiyai
ஞாயிற்றுக்கிழமைகளை
ñāyiṟṟukkiḻamaikaḷai
Dative ஞாயிற்றுக்கிழமைக்கு
ñāyiṟṟukkiḻamaikku
ஞாயிற்றுக்கிழமைகளுக்கு
ñāyiṟṟukkiḻamaikaḷukku
Genitive ஞாயிற்றுக்கிழமையுடைய
ñāyiṟṟukkiḻamaiyuṭaiya
ஞாயிற்றுக்கிழமைகளுடைய
ñāyiṟṟukkiḻamaikaḷuṭaiya
Singular Plural
Nominative ஞாயிற்றுக்கிழமை
ñāyiṟṟukkiḻamai
ஞாயிற்றுக்கிழமைகள்
ñāyiṟṟukkiḻamaikaḷ
Vocative ஞாயிற்றுக்கிழமையே
ñāyiṟṟukkiḻamaiyē
ஞாயிற்றுக்கிழமைகளே
ñāyiṟṟukkiḻamaikaḷē
Accusative ஞாயிற்றுக்கிழமையை
ñāyiṟṟukkiḻamaiyai
ஞாயிற்றுக்கிழமைகளை
ñāyiṟṟukkiḻamaikaḷai
Dative ஞாயிற்றுக்கிழமைக்கு
ñāyiṟṟukkiḻamaikku
ஞாயிற்றுக்கிழமைகளுக்கு
ñāyiṟṟukkiḻamaikaḷukku
Benefactive ஞாயிற்றுக்கிழமைக்காக
ñāyiṟṟukkiḻamaikkāka
ஞாயிற்றுக்கிழமைகளுக்காக
ñāyiṟṟukkiḻamaikaḷukkāka
Genitive 1 ஞாயிற்றுக்கிழமையுடைய
ñāyiṟṟukkiḻamaiyuṭaiya
ஞாயிற்றுக்கிழமைகளுடைய
ñāyiṟṟukkiḻamaikaḷuṭaiya
Genitive 2 ஞாயிற்றுக்கிழமையின்
ñāyiṟṟukkiḻamaiyiṉ
ஞாயிற்றுக்கிழமைகளின்
ñāyiṟṟukkiḻamaikaḷiṉ
Locative 1 ஞாயிற்றுக்கிழமையில்
ñāyiṟṟukkiḻamaiyil
ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில்
ñāyiṟṟukkiḻamaikaḷil
Locative 2 ஞாயிற்றுக்கிழமையிடம்
ñāyiṟṟukkiḻamaiyiṭam
ஞாயிற்றுக்கிழமைகளிடம்
ñāyiṟṟukkiḻamaikaḷiṭam
Sociative 1 ஞாயிற்றுக்கிழமையோடு
ñāyiṟṟukkiḻamaiyōṭu
ஞாயிற்றுக்கிழமைகளோடு
ñāyiṟṟukkiḻamaikaḷōṭu
Sociative 2 ஞாயிற்றுக்கிழமையுடன்
ñāyiṟṟukkiḻamaiyuṭaṉ
ஞாயிற்றுக்கிழமைகளுடன்
ñāyiṟṟukkiḻamaikaḷuṭaṉ
Instrumental ஞாயிற்றுக்கிழமையால்
ñāyiṟṟukkiḻamaiyāl
ஞாயிற்றுக்கிழமைகளால்
ñāyiṟṟukkiḻamaikaḷāl
Ablative ஞாயிற்றுக்கிழமையிலிருந்து
ñāyiṟṟukkiḻamaiyiliruntu
ஞாயிற்றுக்கிழமைகளிலிருந்து
ñāyiṟṟukkiḻamaikaḷiliruntu

See also edit

References edit