சனிக்கிழமை

Tamil edit

Etymology edit

From சனி (caṉi, Saturn, ultimately from Sanskrit शनि (śani)) +‎ கிழமை (kiḻamai, day), translates to 'Day of Saturn.'

Pronunciation edit

  • IPA(key): /t͡ɕɐnɪkːɪɻɐmɐɪ̯/, [sɐnɪkːɪɻɐmɐɪ̯]

Noun edit

சனிக்கிழமை (caṉikkiḻamai) (plural சனிக்கிழமைகள்)

  1. Saturday; the seventh day of the week.
    Synonym: (colloquial) சனி (caṉi)

Declension edit

ai-stem declension of சனிக்கிழமை (caṉikkiḻamai)
Singular Plural
Nominative சனிக்கிழமை
caṉikkiḻamai
சனிக்கிழமைகள்
caṉikkiḻamaikaḷ
Vocative சனிக்கிழமையே
caṉikkiḻamaiyē
சனிக்கிழமைகளே
caṉikkiḻamaikaḷē
Accusative சனிக்கிழமையை
caṉikkiḻamaiyai
சனிக்கிழமைகளை
caṉikkiḻamaikaḷai
Dative சனிக்கிழமைக்கு
caṉikkiḻamaikku
சனிக்கிழமைகளுக்கு
caṉikkiḻamaikaḷukku
Genitive சனிக்கிழமையுடைய
caṉikkiḻamaiyuṭaiya
சனிக்கிழமைகளுடைய
caṉikkiḻamaikaḷuṭaiya
Singular Plural
Nominative சனிக்கிழமை
caṉikkiḻamai
சனிக்கிழமைகள்
caṉikkiḻamaikaḷ
Vocative சனிக்கிழமையே
caṉikkiḻamaiyē
சனிக்கிழமைகளே
caṉikkiḻamaikaḷē
Accusative சனிக்கிழமையை
caṉikkiḻamaiyai
சனிக்கிழமைகளை
caṉikkiḻamaikaḷai
Dative சனிக்கிழமைக்கு
caṉikkiḻamaikku
சனிக்கிழமைகளுக்கு
caṉikkiḻamaikaḷukku
Benefactive சனிக்கிழமைக்காக
caṉikkiḻamaikkāka
சனிக்கிழமைகளுக்காக
caṉikkiḻamaikaḷukkāka
Genitive 1 சனிக்கிழமையுடைய
caṉikkiḻamaiyuṭaiya
சனிக்கிழமைகளுடைய
caṉikkiḻamaikaḷuṭaiya
Genitive 2 சனிக்கிழமையின்
caṉikkiḻamaiyiṉ
சனிக்கிழமைகளின்
caṉikkiḻamaikaḷiṉ
Locative 1 சனிக்கிழமையில்
caṉikkiḻamaiyil
சனிக்கிழமைகளில்
caṉikkiḻamaikaḷil
Locative 2 சனிக்கிழமையிடம்
caṉikkiḻamaiyiṭam
சனிக்கிழமைகளிடம்
caṉikkiḻamaikaḷiṭam
Sociative 1 சனிக்கிழமையோடு
caṉikkiḻamaiyōṭu
சனிக்கிழமைகளோடு
caṉikkiḻamaikaḷōṭu
Sociative 2 சனிக்கிழமையுடன்
caṉikkiḻamaiyuṭaṉ
சனிக்கிழமைகளுடன்
caṉikkiḻamaikaḷuṭaṉ
Instrumental சனிக்கிழமையால்
caṉikkiḻamaiyāl
சனிக்கிழமைகளால்
caṉikkiḻamaikaḷāl
Ablative சனிக்கிழமையிலிருந்து
caṉikkiḻamaiyiliruntu
சனிக்கிழமைகளிலிருந்து
caṉikkiḻamaikaḷiliruntu

See also edit

References edit