செவ்வாய்க்கிழமை

Tamil edit

Etymology edit

From செவ்வாய் (cevvāy, Mars) +‎ கிழமை (kiḻamai, day), translates to 'Day of Mars.'

Pronunciation edit

  • IPA(key): /t͡ɕɛʋːaːjkːɪɻɐmɐɪ̯/, [sɛʋːaːjkːɪɻɐmɐɪ̯]

Noun edit

செவ்வாய்க்கிழமை (cevvāykkiḻamai) (plural செவ்வாய்க்கிழமைகள்)

  1. Tuesday; the third day of the week.
    Synonym: (colloquial) செவ்வாய் (cevvāy)

Declension edit

ai-stem declension of செவ்வாய்க்கிழமை (cevvāykkiḻamai)
Singular Plural
Nominative செவ்வாய்க்கிழமை
cevvāykkiḻamai
செவ்வாய்க்கிழமைகள்
cevvāykkiḻamaikaḷ
Vocative செவ்வாய்க்கிழமையே
cevvāykkiḻamaiyē
செவ்வாய்க்கிழமைகளே
cevvāykkiḻamaikaḷē
Accusative செவ்வாய்க்கிழமையை
cevvāykkiḻamaiyai
செவ்வாய்க்கிழமைகளை
cevvāykkiḻamaikaḷai
Dative செவ்வாய்க்கிழமைக்கு
cevvāykkiḻamaikku
செவ்வாய்க்கிழமைகளுக்கு
cevvāykkiḻamaikaḷukku
Genitive செவ்வாய்க்கிழமையுடைய
cevvāykkiḻamaiyuṭaiya
செவ்வாய்க்கிழமைகளுடைய
cevvāykkiḻamaikaḷuṭaiya
Singular Plural
Nominative செவ்வாய்க்கிழமை
cevvāykkiḻamai
செவ்வாய்க்கிழமைகள்
cevvāykkiḻamaikaḷ
Vocative செவ்வாய்க்கிழமையே
cevvāykkiḻamaiyē
செவ்வாய்க்கிழமைகளே
cevvāykkiḻamaikaḷē
Accusative செவ்வாய்க்கிழமையை
cevvāykkiḻamaiyai
செவ்வாய்க்கிழமைகளை
cevvāykkiḻamaikaḷai
Dative செவ்வாய்க்கிழமைக்கு
cevvāykkiḻamaikku
செவ்வாய்க்கிழமைகளுக்கு
cevvāykkiḻamaikaḷukku
Benefactive செவ்வாய்க்கிழமைக்காக
cevvāykkiḻamaikkāka
செவ்வாய்க்கிழமைகளுக்காக
cevvāykkiḻamaikaḷukkāka
Genitive 1 செவ்வாய்க்கிழமையுடைய
cevvāykkiḻamaiyuṭaiya
செவ்வாய்க்கிழமைகளுடைய
cevvāykkiḻamaikaḷuṭaiya
Genitive 2 செவ்வாய்க்கிழமையின்
cevvāykkiḻamaiyiṉ
செவ்வாய்க்கிழமைகளின்
cevvāykkiḻamaikaḷiṉ
Locative 1 செவ்வாய்க்கிழமையில்
cevvāykkiḻamaiyil
செவ்வாய்க்கிழமைகளில்
cevvāykkiḻamaikaḷil
Locative 2 செவ்வாய்க்கிழமையிடம்
cevvāykkiḻamaiyiṭam
செவ்வாய்க்கிழமைகளிடம்
cevvāykkiḻamaikaḷiṭam
Sociative 1 செவ்வாய்க்கிழமையோடு
cevvāykkiḻamaiyōṭu
செவ்வாய்க்கிழமைகளோடு
cevvāykkiḻamaikaḷōṭu
Sociative 2 செவ்வாய்க்கிழமையுடன்
cevvāykkiḻamaiyuṭaṉ
செவ்வாய்க்கிழமைகளுடன்
cevvāykkiḻamaikaḷuṭaṉ
Instrumental செவ்வாய்க்கிழமையால்
cevvāykkiḻamaiyāl
செவ்வாய்க்கிழமைகளால்
cevvāykkiḻamaikaḷāl
Ablative செவ்வாய்க்கிழமையிலிருந்து
cevvāykkiḻamaiyiliruntu
செவ்வாய்க்கிழமைகளிலிருந்து
cevvāykkiḻamaikaḷiliruntu

See also edit

References edit