வெள்ளிக்கிழமை

Tamil edit

Etymology edit

Compound of வெள்ளி (veḷḷi, Venus, star) +‎ கிழமை (kiḻamai, day), translates to 'Day of Venus.'

Pronunciation edit

  • IPA(key): /ʋɛɭːɪkːɪɻɐmɐɪ̯/

Noun edit

வெள்ளிக்கிழமை (veḷḷikkiḻamai) (plural வெள்ளிக்கிழமைகள்)

  1. Friday; the sixth day of the week
    Synonym: (colloquial) வெள்ளி (veḷḷi)

Declension edit

ai-stem declension of வெள்ளிக்கிழமை (veḷḷikkiḻamai)
Singular Plural
Nominative வெள்ளிக்கிழமை
veḷḷikkiḻamai
வெள்ளிக்கிழமைகள்
veḷḷikkiḻamaikaḷ
Vocative வெள்ளிக்கிழமையே
veḷḷikkiḻamaiyē
வெள்ளிக்கிழமைகளே
veḷḷikkiḻamaikaḷē
Accusative வெள்ளிக்கிழமையை
veḷḷikkiḻamaiyai
வெள்ளிக்கிழமைகளை
veḷḷikkiḻamaikaḷai
Dative வெள்ளிக்கிழமைக்கு
veḷḷikkiḻamaikku
வெள்ளிக்கிழமைகளுக்கு
veḷḷikkiḻamaikaḷukku
Genitive வெள்ளிக்கிழமையுடைய
veḷḷikkiḻamaiyuṭaiya
வெள்ளிக்கிழமைகளுடைய
veḷḷikkiḻamaikaḷuṭaiya
Singular Plural
Nominative வெள்ளிக்கிழமை
veḷḷikkiḻamai
வெள்ளிக்கிழமைகள்
veḷḷikkiḻamaikaḷ
Vocative வெள்ளிக்கிழமையே
veḷḷikkiḻamaiyē
வெள்ளிக்கிழமைகளே
veḷḷikkiḻamaikaḷē
Accusative வெள்ளிக்கிழமையை
veḷḷikkiḻamaiyai
வெள்ளிக்கிழமைகளை
veḷḷikkiḻamaikaḷai
Dative வெள்ளிக்கிழமைக்கு
veḷḷikkiḻamaikku
வெள்ளிக்கிழமைகளுக்கு
veḷḷikkiḻamaikaḷukku
Benefactive வெள்ளிக்கிழமைக்காக
veḷḷikkiḻamaikkāka
வெள்ளிக்கிழமைகளுக்காக
veḷḷikkiḻamaikaḷukkāka
Genitive 1 வெள்ளிக்கிழமையுடைய
veḷḷikkiḻamaiyuṭaiya
வெள்ளிக்கிழமைகளுடைய
veḷḷikkiḻamaikaḷuṭaiya
Genitive 2 வெள்ளிக்கிழமையின்
veḷḷikkiḻamaiyiṉ
வெள்ளிக்கிழமைகளின்
veḷḷikkiḻamaikaḷiṉ
Locative 1 வெள்ளிக்கிழமையில்
veḷḷikkiḻamaiyil
வெள்ளிக்கிழமைகளில்
veḷḷikkiḻamaikaḷil
Locative 2 வெள்ளிக்கிழமையிடம்
veḷḷikkiḻamaiyiṭam
வெள்ளிக்கிழமைகளிடம்
veḷḷikkiḻamaikaḷiṭam
Sociative 1 வெள்ளிக்கிழமையோடு
veḷḷikkiḻamaiyōṭu
வெள்ளிக்கிழமைகளோடு
veḷḷikkiḻamaikaḷōṭu
Sociative 2 வெள்ளிக்கிழமையுடன்
veḷḷikkiḻamaiyuṭaṉ
வெள்ளிக்கிழமைகளுடன்
veḷḷikkiḻamaikaḷuṭaṉ
Instrumental வெள்ளிக்கிழமையால்
veḷḷikkiḻamaiyāl
வெள்ளிக்கிழமைகளால்
veḷḷikkiḻamaikaḷāl
Ablative வெள்ளிக்கிழமையிலிருந்து
veḷḷikkiḻamaiyiliruntu
வெள்ளிக்கிழமைகளிலிருந்து
veḷḷikkiḻamaikaḷiliruntu

See also edit

References edit