வியாழக்கிழமை

Tamil edit

Etymology edit

From வியாழன் (viyāḻaṉ, Jupiter) +‎ கிழமை (kiḻamai, day), translates to 'Day of Jupiter.'

Pronunciation edit

  • IPA(key): /ʋɪjaːɻɐkːɪɻɐmɐɪ̯/

Noun edit

வியாழக்கிழமை (viyāḻakkiḻamai) (plural வியாழக்கிழமைகள்)

  1. Thursday; the fifth day of the week.
    Synonym: (colloquial) வியாழன் (viyāḻaṉ)

Declension edit

ai-stem declension of வியாழக்கிழமை (viyāḻakkiḻamai)
Singular Plural
Nominative வியாழக்கிழமை
viyāḻakkiḻamai
வியாழக்கிழமைகள்
viyāḻakkiḻamaikaḷ
Vocative வியாழக்கிழமையே
viyāḻakkiḻamaiyē
வியாழக்கிழமைகளே
viyāḻakkiḻamaikaḷē
Accusative வியாழக்கிழமையை
viyāḻakkiḻamaiyai
வியாழக்கிழமைகளை
viyāḻakkiḻamaikaḷai
Dative வியாழக்கிழமைக்கு
viyāḻakkiḻamaikku
வியாழக்கிழமைகளுக்கு
viyāḻakkiḻamaikaḷukku
Genitive வியாழக்கிழமையுடைய
viyāḻakkiḻamaiyuṭaiya
வியாழக்கிழமைகளுடைய
viyāḻakkiḻamaikaḷuṭaiya
Singular Plural
Nominative வியாழக்கிழமை
viyāḻakkiḻamai
வியாழக்கிழமைகள்
viyāḻakkiḻamaikaḷ
Vocative வியாழக்கிழமையே
viyāḻakkiḻamaiyē
வியாழக்கிழமைகளே
viyāḻakkiḻamaikaḷē
Accusative வியாழக்கிழமையை
viyāḻakkiḻamaiyai
வியாழக்கிழமைகளை
viyāḻakkiḻamaikaḷai
Dative வியாழக்கிழமைக்கு
viyāḻakkiḻamaikku
வியாழக்கிழமைகளுக்கு
viyāḻakkiḻamaikaḷukku
Benefactive வியாழக்கிழமைக்காக
viyāḻakkiḻamaikkāka
வியாழக்கிழமைகளுக்காக
viyāḻakkiḻamaikaḷukkāka
Genitive 1 வியாழக்கிழமையுடைய
viyāḻakkiḻamaiyuṭaiya
வியாழக்கிழமைகளுடைய
viyāḻakkiḻamaikaḷuṭaiya
Genitive 2 வியாழக்கிழமையின்
viyāḻakkiḻamaiyiṉ
வியாழக்கிழமைகளின்
viyāḻakkiḻamaikaḷiṉ
Locative 1 வியாழக்கிழமையில்
viyāḻakkiḻamaiyil
வியாழக்கிழமைகளில்
viyāḻakkiḻamaikaḷil
Locative 2 வியாழக்கிழமையிடம்
viyāḻakkiḻamaiyiṭam
வியாழக்கிழமைகளிடம்
viyāḻakkiḻamaikaḷiṭam
Sociative 1 வியாழக்கிழமையோடு
viyāḻakkiḻamaiyōṭu
வியாழக்கிழமைகளோடு
viyāḻakkiḻamaikaḷōṭu
Sociative 2 வியாழக்கிழமையுடன்
viyāḻakkiḻamaiyuṭaṉ
வியாழக்கிழமைகளுடன்
viyāḻakkiḻamaikaḷuṭaṉ
Instrumental வியாழக்கிழமையால்
viyāḻakkiḻamaiyāl
வியாழக்கிழமைகளால்
viyāḻakkiḻamaikaḷāl
Ablative வியாழக்கிழமையிலிருந்து
viyāḻakkiḻamaiyiliruntu
வியாழக்கிழமைகளிலிருந்து
viyāḻakkiḻamaikaḷiliruntu

See also edit

References edit